Miljövetenskap I, 30 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska / Engelska
Särskild behörighet
Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik D eller Biologi 2, Fysik 1a alt 1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13 med undantag för Fysik B eller Fysik 2).

Beskrivning

Kursen ger en orientering om miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder, jordens naturresurser och utnyttjande av dem, miljöföroreningar, riskbedömning, biologisk mångfald, globala miljöförändringar, miljöproblemens framväxt och hantering i samh…

Kursen ger en orientering om miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder, jordens naturresurser och utnyttjande av dem, miljöföroreningar, riskbedömning, biologisk mångfald, globala miljöförändringar, miljöproblemens framväxt och hantering i samhället, olika styrmedel och miljölagstiftning, hållbar utveckling samt en introduktion till de statistiska metoder som används inom det miljövetenskapliga området.

Syfte och kunskapsmål Syftet med kursen är att du som student ska utveckla en integrerad kunskap om miljöproblem från naturvetenskapliga, historiska, politiska, ekonomiska och juridiska vinklar, som du sedan kan använda för att kritiskt analysera och förstå miljöproblem och deras orsaker.

Innehåll och undervisningsmetoder Kursen innehåller följande moment: Naturvetenskapliga grunder i miljövetenskap 15 hp, Miljö och samhälle 7,5 hp, samt Redskap för problemlösning 7,5 hp. Undervisning består av föreläsningar, problembaserat lärande i grupp och enskilt, seminarier, datorlaborationer, muntliga och skriftliga redovisningar samt fältexkursioner.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Miljövetenskap

Miljövetenskap

Miljövetenskap handlar om människans samspel med den omgivande miljön och om hur mänsklig aktivitet påverkar naturliga kretslopp i atmosfär, vatten, mark och biologiska system. Du kommer att få en gedigen utbildning i naturvetenskap med miljörelevans och en förståelse för de samhällsvetenskapliga aspekterna av miljöproblemen. Miljövetenskap kan läsas som fristående kurser eller som program. Studierna inleds med en bred miljövetenskaplig introduktionskurs som ger en orientering om miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder, miljöproblemens framväxt och hantering i samhället. Därefter kommer du att få baskunskaper i matematik och kemi, vilket kommer till användning i fortsatta studier. Efter att ha läst obligatoriska grundkurser har du möjlighet att välja en av tre inriktningar: biologi, geovetenskap eller kemi. För dig som läser program så avslutas studierna med miljövetenskapliga kurser och ett självständigt arbete i miljövetenskap. Vilka miljövetenskapliga kurser du läser väljer du utifrån vilken naturvetenskaplig inriktning som du valt inom utbildningen.

ARBETSMARKNAD Industrin och samhället, i och utanför Sverige, behöver dig med djup och bred kunskap för att kunna förstå hur människan påverkar miljön, hur vi bygger ett hållbart samhälle och hur vi agerar för att peka på och åtgärda befintliga miljöproblem. Arbetsuppgifter för dig som miljövetare kan exempelvis innebära bedömning av kemikalierisker inom EU och Sverige, naturresurs och vattenfrågor i tropikerna eller klimatförändringars betydelse och industrisamhällets materialflöden. Andra arbetsuppgifter kan vara naturskydd, kretslopps och avfallshantering, beräkning av föroreningars spridning och miljöcertifiering.

EXAMEN su.se/examen

Miljövetenskap