Praktik i miljö- och hälsoskydd, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Fakta saknas
Kurskod MI8014

Kursplan

Beskrivning

Kursen ges enbart inom miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till Masterprogram i miljö- och hälsoskydd.

På den här kursen deltar du under handledning i den praktiska verksamheten m…

Kursen ges enbart inom miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till Masterprogram i miljö- och hälsoskydd.

På den här kursen deltar du under handledning i den praktiska verksamheten med ämnesanknytning på företag, myndighet eller annan arbetsplats. Du får möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken, få en inblick i hur företaget/organisationen arbetar och skapar kontakter som kan vara användbara efter avslutade studier.

Institutionen förmedlar praktikplatser, men det är också möjligt att ordna en praktikplats själv. Innan praktiken kan påbörjas ska dock praktikplatsen, handledare och arbetsplan godkännas av institutionen.

Förutom praktik på en arbetsplats, består undervisningen av en obligatorisk introduktion förlagd till universitetet, obligatoriska seminarier, en skriftlig avrapportering av praktiken och en avslutande muntlig redovisning. På arbetsplatsen ska du delta i verksamheten i samma utsträckning och på samma tider som övriga arbetstagare.

Efter att ha genomgått kursen förväntas du:

  • under handledning kunna genomföra olika typer av kvalificerade arbetsuppgifter med anknytning till miljö-och hälsoskydd eller hållbarhetsarbete
  • kunna identifiera och beskriva kunskaper och kompetenser, såväl miljö- och hälsoskyddsrelaterade som generella, vilka efterfrågas på en arbetsplats och utifrån dessa värdera egna styrkor och utvecklingsområden
  • redogöra för och diskutera hur arbete med miljö- och hälsoskyddsanknytning bedrivs
  • kunna medvetandegöra sig om en arbetsplats värderingar och främjande av arbetsmiljö, hållbar utveckling och samverkan med samhället.
Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Miljö-och hälsoskydd

Miljö-och hälsoskydd