Svensk Musik, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dagtid/kvällstid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
Grundläggande behörighet.

Beskrivning

The course is an introduction to Swedish music. It is primarily a historical survey, including close-ups on some important actors (composers, ensembles, singers …) and periods. Sweden has always been on the periphery of international musical lif…

The course is an introduction to Swedish music. It is primarily a historical survey, including close-ups on some important actors (composers, ensembles, singers …) and periods. Sweden has always been on the periphery of international musical life, still has managed from time to time to create a prominent presence on a global level in terms of, e.g., classical singers, jazz musicians, and pop artists and producers. But the more regional activities and phenomena are at least as interesting, exemplifying the way a national musical life on the periphery evolves in isolation from or transnational communication with its neighbors. The course develops historical, aesthetic, and media perspectives on its subjects.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för mä…

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Mer om Kultur och historia

Ämne

Musikvetenskap

Musikvetenskap ger utbildning i musikens klangvärldar och teknologier, det samtida musiklivet, musikens historiska utveckling och sammanhang, liksom dess kända och okända aktörer. Vi studerar musiken i sig och dess roll i opera, film och datorspel. Vi övar oss i musikkritik, fältarbete, arkivstudier och musikalisk källkritik. Som musikvetare arbetar du som kulturadministratör, kommunikatör, kritiker, forskare och vid bibliotek och arkiv. Många musiker och komponister har utvecklat sin musikaliska förståelse genom studier hos oss.

Musikvetenskap