Masterprogram i fysik, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
Kunskaper motsvarande kandidatexamen, där minst 90 högskolepoäng i fysik ingår. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Beskrivning

Syfte och kunskapsmål

Fysik är en empirisk vetenskap där idéer och teorier för fysikaliska fenomen undersöks genom observationer och kontrollerade experiment. I det här masterprogrammet tränar du i att planera, utföra och analysera avanc…

Syfte och kunskapsmål

Fysik är en empirisk vetenskap där idéer och teorier för fysikaliska fenomen undersöks genom observationer och kontrollerade experiment. I det här masterprogrammet tränar du i att planera, utföra och analysera avancerade experiment. Inom fysiken är konsten att identifiera och bygga upp kritiska och alltmer känsliga experiment, som testar teorier och som ger möjlighet till oväntade upptäckter, lika viktig som utveckling och förfining av teorierna. Masterprogrammet utgör en mycket god förberedelse för fortsatta forskarstudier inom experimentell fysik. Vid Stockholms universitet bedrivs forskning inom de flesta grenarna av den moderna fysiken som partikelfysik, kärnfysik, atom- och molekylfysik, kondenserade materiens fysik, astrofysik och astropartikelfysik, och kvantoptik, liksom inom instrumentering och tillämpad fysik. Den avancerade träning i projektplanering, instrumentering och mätteknik som programmet ger utgör en utmärkt förberedelse för avancerat utvecklingsarbete inom industrin och för arbete inom offentlig sektor.

Innehåll och omfattning

Tre kurser är obligatoriska under första året (Programmering och datalogi för fysiker, Fysikens statistiska metoder och Fysikalisk mätteknik). Dessutom måste du välja två kurser bland Atomfysik, Elementarpartikelfysik, Kondenserade materiens fysik I, Kärnfysik, Molekylfysik I och Optik och laserfysik samt en kurs bland Analytisk mekanik, Elektrodynamik I, Kvantmekanik III och Statistisk fysik I. Under de två åren kommer du att specialisera dig mot någon särkskild gren av modern fysik och instrumentering i fyra till sex kurser som du väljer från ett brett utbud (som också innefattar teoretiska kurser på avancerad nivå). Masterprogrammet avslutas med ett examensarbete som normalt är en och en halv termin långt och vanligtvis utförs i en av Fysikums forskargrupper.

Examen och arbetsmarknad

En masterexamen i fysik gör dig attraktiv på den internationella arbetsmarknaden. Bland lämpliga områden inom industrin kan nämnas telekommunikation, utveckling och användning av detektorer och sensorer, olika tillämpningar av laserteknik, instrumentering inom medicin, energiproduktion mm. Några lämpliga områden för studier på forskarnivå nämns ovan, men inkluderar också andra områden där god kunskap i teoretisk och experimentell fysik samt instrumentering krävs.

För mer information kontakta studievägledare: studievagledare@fysik.su.se.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Fysik

Fysik är vetenskapen som beskriver naturfenomen som sträcker sig från materiens allra minsta beståndsdelar till de absolut största strukturerna i universum. Det är den moderna fysikens upptäckter som ligger bakom framstegen inom en rad områden som elektronik och datorteknik, materialfysik, medicinsk diagnostik och behandlingsteknik samt energiforskning.

Fysikstudier vid Stockholms universitet öppnar möjligheter för dig som få andra utbildningar. Du tränas i att tillämpa fysikens lagar inom avancerad problemlösning och att utveckla och värdera ny kunskap. Vid Fysikum är kontakten mellan studenter och forskare tät. Mycket av undervisningen sker i mindre grupper där du tränas på att lösa problem av teoretisk eller experimentell karaktär.

ARBETSMARKNAD Efter en universitetsutbildning i fysik öppnas många möjligheter för dig i Sverige, men också internationellt. Som fysiker har du en bred arbetsmarknad och din kompetens är eftertraktad. Din ställning på arbetsmarknaden är jämförbar med ingenjörens, och din styrka ligger i din ämnesexpertis. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att bygga modeller, förfina mätmetoder samt göra beräkningar och prognoser. Din förmåga att lösa problem behövs inom i stort sett allt utvecklingsarbete, och är särskilt efterfrågad inom högteknologiska områden. På senare år har fysiker också blivit allt vanligare inom finansbranschen, där du till exempel kan arbeta som analytiker. Din förmåga att ta till dig ny kunskap ger dig många valmöjligheter, och det är du själv som avgör vad som lockar dig mest! Vid Stockholms universitet finns också många intressanta och spännande områden att välja mellan om du vill satsa på forskning.

EXAMEN su.se/examen

Fysik