Nederländska - kandidatkurs, 30 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Kväll
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Fortsättningskurs i nederländska, 20 poäng eller Nederländska II, 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen utgör termin tre inom studier i nederländska och består av dels ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng, som motsvarar kravet av ett kandidatarbete, dels tre delkurser som erbjuder teoretisk och praktisk ämnesfördjupning vad gäller det…

Kursen utgör termin tre inom studier i nederländska och består av dels ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng, som motsvarar kravet av ett kandidatarbete, dels tre delkurser som erbjuder teoretisk och praktisk ämnesfördjupning vad gäller det nederländska språket och den nederländskspråkiga litteraturen.

Kursen är användbar för alla yrken och anställningar där kunskaper i och om nederländska språket, om nederländskspråkig litteratur och om de nederländskspråkiga ländernas kultur och samhälle samt grundläggande förmåga i vetenskaplig textproduktion krävs eller är en konkurrensfördel.

Kursen består av följande delkurser:

1. Nederländskspråkig litteratur, 6 hp Delkursen behandlar nederländskspråkig litteratur från epokerna upplysningen, romantiken, naturalismen och interbellum genom att analysera enskilda verk i sitt historiska sammanhang och ur ett samhällskritiskt perspektiv.

2. Nederländsk lingvistik, 6 hp Delkursen behandlar nederländskans språkstruktur utifrån ett variationsperspektiv genom att diskutera fallstudier av dialektal, social och historisk variation i relation till aktuell forskning.

3. Vetenskapligt skrivande, 3 hp I delkursen övas skriftlig språkfärdighet med fokus på vetenskapligt skrivande.

4. Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp I delkursen skrivs ett examensarbete på nederländska om ett litteraturvetenskapligt eller språkvetenskapligt ämne. För examensarbetet gäller att studenten väljer ett ämne i samråd med handledare/examinator och utför en självständig undersökning av ett avgränsat forskningsområde inom nederländsk lingvistik eller nederländsk litteratur. Examensarbetet redovisas på nederländska i en vetenskaplig uppsats med tillämpning av allmänt vedertagna principer för forskningsuppgiftens genomförande samt för uppsatsens formella utseende.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Nederländska

Nederländska

Nederländska är det officiella språket i Nederländerna, Flandern (norra delen av Belgien), Surinam och på före detta nederländska Antillerna. Språket talas av sammanlagt 23 miljoner människor. Tidigare förekom benämningarna holländska och flamländska, men efter den språkunion mellan Flandern och Nederländerna som ingicks 1980 anses dessa beteckningar föråldrade. Skillnaden mellan nederländskan i Belgien och nederländskan i Holland är inte större än skillnaden mellan svenskan i Finland och rikssvenskan.

Nederländska är nybörjarspråk vid Stockholms universitet. Språket är närbesläktat med svenskan och är av den anledningen förhållandevis lätt att lära sig. Redan efter genomgången Nederländska I kan du tala och skriva nederländska samt läsa originallitteratur. På högre nivåer lär du dig att kommunicera på nederländska ytterligare både muntligt och skriftligt. Undervisningen sker övervägande på nederländska. Dessutom får du breda kunskaper i Nederländernas och Flanderns samhällsstruktur, historia och litteratur. Du läser kurser i bland annat översättning, litteratur och vetenskapligt skrivande. Om du inte kan studera på plats i Stockholm kan du gå två distanskurser; för att lära dig att läsa nederländska texter (Nätbaserad kurs i nederländsk läsfärdighet) och att skriva och tala nederländska på basal nivå (Nederländska, Språkfärdighet). Nederländska kan även läsas inom Kandidatprogrammet i språk och översättning, inriktning nederländska.

ARBETSMARKNAD Studenter som har studerat nederländska har arbeten inom till exempel översättning, tolkning eller på en internationell arbetsmarknad där språkkunskaper utöver engelska behövs. Språkkunskaper i nederländska samt kunskaper i Nederländernas och Flanderns samhällsstruktur och kultur är ett komplement till andra utbildningar såsom journalistik, statsvetenskap och ekonomi.

EXAMEN su.se/examen

Nederländska