Ortnamn, 7.5 hp

Grundnivå

Beskrivning

Vi sätter namn på platser i de områden vi rör oss. Vissa namn kommer ur bruk och faller i glömska medan andra kan bestå i hundratals och tusentals år. I landskapet omkring oss finns sådana ortnamn bevarade. Vissa har en kort historia medan andra k…

Vi sätter namn på platser i de områden vi rör oss. Vissa namn kommer ur bruk och faller i glömska medan andra kan bestå i hundratals och tusentals år. I landskapet omkring oss finns sådana ortnamn bevarade. Vissa har en kort historia medan andra kan vara mycket gamla, i vissa fall rentav äldre än de äldsta språkliga källor vi har. I ortnamnen kan språkliga element träda fram som har varit bortglömda sedan tusen år eller mer.

Ortnamnen har alltid en funktionell bakgrund. Människor har gett namn åt hagar, åkrar, gårdar, sjöar, berg, offerplatser, vägar för att man behöver kunna tala om dessa specifika platser. Namnen säger därför mycket om människors förhållande till sin omgivning, och de kan berätta om hur samhället har sett ut i äldre tid och om hur samhället har växt fram. På kursen Ortnamn studerar vi hur namn och namntyper förekommer i olika områden och vad de har att säga om den samhälleliga och bebyggelsehistoriska utvecklingen. Vi arbetar även i viss mån med språklig analys av namn samt läsning och tolkning av primärmaterial, exempelvis äldre kartor. Tonvikten på kursen ligger dock på att analysera namnmiljöer, det vill säga att resonera om hur man ska förstå vilka namn som förekommer i ett mindre, avgränsat område.

Ortnamnskunskap är ett centralt område för den som är intresserad av äldre nordisk språkhistoria, men även för den som har ett intresse för det medeltida och det förhistoriska samhället och dess utveckling, exempelvis utifrån arkeologi eller kulturgeografi.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Svenska

Svenska

Vill du arbeta med kommunikation och skrivande i framtiden? Eller är du allmänt intresserad av språk och svenska? Du kan läsa flera olika utbildningar hos oss, både fristående kurser och program. Du läser grammatik och lär dig mer om texter, om hur samtal ser ut och fungerar, om bilders betydelse och hur hjärnan fungerar när vi använder språk. Du tränar därtill muntliga framträdanden och skriftlig färdighet i akademiska och professionella genrer.

Våra fristående kurser Svenska III och kandidatkurs handlar om svenskan som språk, om texter och hur svenskan används. De kan vara kärnan i en examen men även ett bra komplement till andra ämnen. På Språkkonsultprogrammet utbildar du dig till språkkonsult. Då arbetar du exempelvis med att granska texter, framställa material och ge råd i policyfrågor som rör språk på företag och myndigheter. Vi har också ett antal kortare, praktiskt inriktade kurser, till exempel Praktisk retorik och Skrivande i yrkeslivet som i de flesta fall ges på kvällstid, halvfart.

Du som behöver stärka din färdighet i svenska språket kan läsa våra kurser i svenska som främmande språk, till exempel Akademisk svenska för andraspråkstalare. De är särskilt anpassade till svenskan i den akademiska miljön. även du som har fullständig utländsk gymnasieutbildning men som saknar behörighet i svenska kan läsa behörighetsgivande kurser i svenska hos oss.

ARBETSMARKNAD Utbildning i ämnet svenska är en grund för arbeten inom kommunikation, reklam, bibliotek, arkiv, museer och förlag. Många som studerat svenska arbetar också med att undervisa. Går du Språkkonsultprogrammet får du en specialiserad yrkesidentitet.

EXAMEN su.se/examen

Svenska