Välfärdsstat, socialpolitik och hälsa, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng (fil kand) i sociologi, psykologi, folkhälsovetenskap, medicin eller motsvarande, samt Engelska B eller motsvarande.

Beskrivning

Kursen inleds med att uppmärksamma välfärdsstatsforskningen och anlägger ett historiskt och komparativt perspektiv som i mycket utgår från olika länder och olika välfärdsmodeller. Kursen kommer att behandla hur välfärdsstatens institutionella egen…

Kursen inleds med att uppmärksamma välfärdsstatsforskningen och anlägger ett historiskt och komparativt perspektiv som i mycket utgår från olika länder och olika välfärdsmodeller. Kursen kommer att behandla hur välfärdsstatens institutionella egenskaper och program kan påverka stratifieringsprocesser och hälsa. Fokus är här främst på hur socialpolitik kan tänkas påverka sociala bestämningsfaktorer till hälsa såsom påverkan på könsskillnader, resursfördelning och fattigdomsrisker.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med fokus på kopplingarna mellan samhälle och hälsa. Dessa kopplingar studeras både på samhälls-, grupp- och individnivå, men även kopplingar mellan dessa nivåer är centrala. Centralt är därmed dels länkar mellan makro och mikro, där samhällets strukturer och individuella biologiska processer utgör ändpunkterna, dels processer över livscykeln.

På Institutionen för folkhälsovetenskap ges masterprogrammet “Population health: Societal and individual perspectives” 120 hp. Med utgångspunkt i aktuell internationell forskning ger masterutbildningen en bred kunskap i folkhälsa och en fördjupad förståelse för hur hälsa är relaterat till individuella egenskaper och samhällets organisering. Utifrån ett livsförloppsperspektiv och med fokus på internationell hälsa behandlar utbildningen hela kedjan från biologiska processer till välfärdspolitik, där kopplingar till ojämlikhet i hälsa lyfts fram.

Folkhälsovetenskap