Utvidgad Psykologi II, 30 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Psykologi I, 30 hp helt avklarad samt Psykologi II, 30 hp med 22,5 hp avklarade, alternativt grundkurs i psykologi helt avklarad och 15 poäng godkända på fortsättningskurs i psykologi, 20 poäng.

Beskrivning

Innehållet i denna kurs är detsamma som i Psykologi II. Bland urvalet av delkurser som ges väljs här fyra, som tidigare inte lästs inom Psykologi II. Följande delkurs-kombinationer i period A och B går inte att välja p.g.a. schemakrockar: - Grup…

Innehållet i denna kurs är detsamma som i Psykologi II. Bland urvalet av delkurser som ges väljs här fyra, som tidigare inte lästs inom Psykologi II. Följande delkurs-kombinationer i period A och B går inte att välja p.g.a. schemakrockar: - Gruppsykologi och intervjumetodik och Kognitiv psykologi - Klinisk psykologi och Vuxenutveckling

Kursen kan inte ersätta Psykologi III som grund för behörighet till masterprogram eller forskarutbildning i psykologi, eller som grund för kandidatexamen med psykologi som huvudämne.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Psykologi

Psykologi

Är du intresserad av människor? Funderar du på varför vi tänker, känner och beter oss som vi gör? Har du lagt märke till hur vi människor påverkas av och anpassar oss till olika situationer? Går det att människors tankar och hur gör man i så fall det? Om du tycker dessa frågor låter spännande är psykologi rätt ämne för dig.

Psykologi är vetenskapen om tankar, känslor och beteenden. Den beskriver olika processer inom individer men också mellan individer och den studerar människan dels som biologisk varelse, dels som social varelse. Med andra ord, vi är alla produkter av evolutionens krafter men vi är också sociala och kulturella varelser som tolkar oss själva och andra i sökandet efter mening och trygghet. Därmed är psykologin ett kunskapsfält som spänner över många analysnivåer, allt från signalsubstanser i våra hjärnor till kulturella fenomen.

ARBETSMARKNAD Det finns en stadig efterfrågan på psykologisk kunskap och kompetens på arbetsmarknaden. Den kunskap som psykologisk forskning ger oss kan tillämpas inom många delar av samhället, till exempel inom hälso och sjukvård, skola och utbildning, kriminalvård, arbetsliv och organisationer samt idrottsvärlden. ├även inom många andra sektorer är psykologin ett viktigt kunskapstillskott. Efter magister eller masterexamen kan du söka dig till forskarutbildningen och efter Psykologutbildning kan du söka dig till Psykoterapeututbildning med specialisering i psykoterapi för psykologer.

EXAMEN su.se/examen

Psykologi