Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7.5 hp

Avancerad nivå

Beskrivning

Ingen information tillgänglig

Mer information finns på institutionens webbplats

Psykologiska institutionen www.psychology.su.se