Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska, 180 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag/kväll
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska / Ryska
Särskild behörighet
Engelska B och Ryska steg 3 eller Engelska 6 och Moderna språk - Ryska 3 (Områdesbehörighet 2 eller A2).

Beskrivning

Programmet vänder sig till dig som vill kombinera språkstudier med en yrkesförberedande utbildning. Under det första året läser du två obligatoriska kurser i ryska och du följer den ordinarie studiegången för språkämnet ryska. Kurserna i språkämne…

Programmet vänder sig till dig som vill kombinera språkstudier med en yrkesförberedande utbildning. Under det första året läser du två obligatoriska kurser i ryska och du följer den ordinarie studiegången för språkämnet ryska. Kurserna i språkämnet omfattar både teoretiska moment och färdighetsträning och behandlar exempelvis grammatik, textläsning, muntlig och skriftlig språkfärdighet, litteratur, kultur och realia. Under det andra året läser du två obligatoriska kurser med inriktning på professionell översättning. I de kurserna studerar du allmänna språkliga aspekter av flerspråkig kommunikation och översättning samt specifika aspekter som rör översättares arbetsvillkor. Kurserna innehåller också färdighetsövningar i framförallt facköversättning. Du översätter antingen till svenska från ryska eller från svenska till ryska. Du bör välja att översätta till ditt förstaspråk eller starkaste språk. Det tredje året ägnar du antingen åt en mer teoretisk fördjupning med anknytning till dina språkstudier eller åt fortsatta studier inom översättning. Examensarbetet skriver du i regel under den sjätte och sista terminen. Programmet leder till en kandidatexamen.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Översättningsvetenskap

Översättningsvetenskap

Vill du bli tolk eller översättare? Då ska du läsa en utbildning på Tolk- och översättarinstitutet inom ämnet översättningsvetenskap (som omfattar både tolkning och översättning). Vad är skillnaden mellan tolkar och översättare? Tolkar arbetar med muntlig kommunikation. Det finns olika typer av tolkar: konferenstolkar arbetar ofta inom EU eller FN, tolkar i offentlig sektor tolkar vid myndighetskontakter och teckenspråkstolkar tolkar mellan talad svenska och svenskt teckenspråk i olika sammanhang. Arbetet som tolk är stimulerande och varierande. Men det kan även vara stressigt och kräver god allmänbildning, goda språkkunskaper, snabbhet, flexibilitet och mycket god koncentrationsförmåga. På grundnivå kan du läsa fristående tolkkurser upp till kandidatnivå. Vi har också ett kandidatprogram i teckenspråk och tolkning i samarbete med Institutionen för lingvistik. På avancerad nivå kan du läsa ett masterprogram i tolkning.

Översättare arbetar däremot med skriftlig kommunikation. Facköversättare översätter texter inom till exempel teknik, IT, juridik, ekonomi, medicin och reklam. Medieöversättare arbetar med texter för film eller TV. Skönlitterära översättare förmedlar litterära texter.

För att bli en bra översättare behöver du ha bred allmänbildning, goda språkkunskaper, mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift samt vara noggrann. På grundnivå kan du läsa fristående översättarkurser upp till kandidatnivå. har också ett kandidatprogram i språk och översättning i samarbete med olika språkinstitutioner. På avancerad nivå kan du läsa ett masterprogram i översättning. Sedan 2013 finns också en forskarutbildning i översättningsvetenskap på TÖI.

ARBETSMARKNAD Många konferenstolkar, tolkar i offentlig sektor och översättare arbetar som frilansare. Teckenspråkstolkar är ofta anställda på landstingens tolkcentraler. Facköversättare anlitas av både myndigheter och inom näringslivet. Skönlitterära översättare anlitas av bokförlag och medieöversättare främst av olika medieföretag.

EXAMEN su.se/examen

Översättningsvetenskap

Ryska

Ett land som ofta omtalas i nyheterna på tv, radio och i pressen är Ryssland. Rysslands politik, kultur och traditioner väcker frågor. Ta reda på mera om detta spännande land och förstå mera av det som händer i vår omvärld! Många olika folkgrupper lever på landets enorma territorium, men ryssarna är i majoritet. Ryska är modersmål för omkring 170 miljoner människor (inom och utom Ryssland). Det är dessutom det största av de slaviska språken. Ryssland är ett europeiskt kulturland med ett stort antal författare, bildkonstnärer och kompositörer som påverkat och fortfarande påverkar utvecklingen i resten av Europa och i hela världen. I dina studier får du insikter i en fascinerande kultur som både är främmande och som samtidigt har beröringspunkter med vår egen kultur. Med kunskaper i ryska kan du bidra till förståelsen av dagens ryska samhälle. Efter genomgången Ryska II kan du läsa rysk originallitteratur, skriva, förstå och själv göra dig förstådd på ryska. På Ryska III och Ryska IV förbättras din språkliga förmåga väsentligt och du får fördjupade insikter i Rysslands kultur och samhälle. Institutionen bereder också möjlighet att studera ryska på sommarkurser vid universitetet i Velikij Novgorod. Arbetsmarknad: En utbildning i ekonomi, juridik eller journalistik blir attraktivare för en arbetsgivare om du även har studerat ryska. Våra före detta studenter arbetar inom näringslivet, utrikesdepartementet och andra departement. De verkar även som översättare, journalister, tolkar, lärare, affärsmän och bibliotekarier. Examen: För att få en kandidatexamen med ryska som huvudämne läser du Ryska för nybörjare 30 hp samt Ryska I-IV om totalt 120 hp tillsammans med valbara kurser om 30 hp. Om du har dokumenterade förkunskaper i ryska läser du Ryska I–IV om totalt 120 hp tillsammans med valbara kurser om 60 hp. Info om deltid: www.slav.su.se/rydel OBS: Viss obligatorisk undervisning kan ges på kvällstid även för dag/heltidskurserna. Aktuell kursinfo: www.slav.su.se/ryska

Ryska