Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp, med minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde, eller i annat huvudområde med anknytning till barn och ungdom, samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6, eller motsvarande.

Beskrivning

Programmet ger en tvärvetenskaplig utbildning för dig som vill lära dig mer om barns och ungas villkor i samhället och kulturen. Du får lära dig om barns och ungas rättigheter och möjligheter till inflytande i frågor som rör deras egna liv, framti…

Programmet ger en tvärvetenskaplig utbildning för dig som vill lära dig mer om barns och ungas villkor i samhället och kulturen. Du får lära dig om barns och ungas rättigheter och möjligheter till inflytande i frågor som rör deras egna liv, framtid och samhället i stort. Med utgångspunkt i samhälls- och kulturvetenskapliga teorier studeras barns och ungas identitet och relationer i familjen, på fritiden, samt i skolan och andra institutioner. Utbildningen tar också upp hur synen på barndom skiftar över tid och rum.

Programmet ges på helfart under två år. Under första terminen får du en introduktion till barn- och ungdomsvetenskap samt aktuell forskning inom området. Under andra och tredje terminen läggs fokus på olika metoder som används inom barn- och ungdomsvetenskaplig forskning, såsom etnografi, narrativ analys och intervjuer med barn och ungdomar. Du läser också valbara kurser om 30 hp, vilket ger dig en möjlighet att profilera dig och fördjupa dig i ämnen som intresserar dig kopplat till barn och ungdomsfrågor. Exempel på sådana ämnen är migration, ungdomskultur, våld samt barns fritid. Du kan också välja att göra fältarbete/praktik under utbildningens gång. Den sista terminen skriver du ett examensarbete om 30 hp. Både fältarbetet och examensarbetet är möjliga att förlägga utomlands.

Arbetsmarknad:
Efter avslutad utbildning kan du arbeta med exempelvis handläggnings- eller utredningsarbete med frågor som rör barn och unga samt barnkonventionen på myndigheter eller organisationer både nationellt och internationellt. Du är även behörig att söka till forskarutbildningen inom barn- och ungdomsvetenskap.

Examen:
Programmet leder till masterexamen inom huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap.

Länk till programsida

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Barn- och ungdomsvetenskap

Barn och ungdomsvetenskap

Barn och ungdomsvetenskap är ett ämne som ger dig möjlighet att studera barns och ungas utveckling och livsvillkor ur ett brett perspektiv. Viktiga frågor som undersöks inom ämnet gäller ungas socialisation, identifikation och kulturskapande samt barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter, upplevelser och livsmiljöer. Du lär dig bland annat om barns och ungdomars lek, utveckling och lärande. Kurserna handlar om sådant som lekens betydelse för barns språk, kommunikation och samspel samt hur informella lärprocesser har fått ökad betydelse för barns och ungas socialisation, bland annat via media och annan informations och kommunikationsteknik.

Barn och ungdomsvetenskap behandlar de miljöer och områden som är barns och ungas, det vill säga familj, förskola/skola, fritidshem, fritidsaktiviteter och andra arenor som kan vara betydelsefulla i deras liv. Du får kunskaper om barn och ungdomsvetenskap från individnivå till grupp och samhällsnivå. Frågor som klass, kultur, etnicitet och genus tas också upp inom ämnets olika kunskapsområden.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i barn och ungdomsvetenskap är användbara för dig som är intresserad av att arbeta med barn och ungdomar eller som kommer i kontakt med dem inom ditt arbete som till exempel lärare, förskollärare, fritidspedagog, idrottsledare, socialarbetare, polis eller jurist.

EXAMEN su.se/examen

Barn- och ungdomsvetenskap