GRAFISKA LINJEN, 120 hp

Denna utbildning är nedlagd

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod SGRAH

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Grafiska institutets (GI) grafiska linje är tvåårig och ger 80 högskolepoäng. Utbildningen har som mål att de som gått utbildningen skall ha sådana kunskaper, insikter och färdigheter att de kan ta ansvar för – leda, driva och utveckla – projekt …

Grafiska institutets (GI) grafiska linje är tvåårig och ger 80 högskolepoäng. Utbildningen har som mål att de som gått utbildningen skall ha sådana kunskaper, insikter och färdigheter att de kan ta ansvar för – leda, driva och utveckla – projekt och verksamheter inom visuell kommunikation och produktion härav. I detta ingår kompetens i ledarskap och management; att känna till, förstå och kunna bedöma design (visuell kommunikation) samt att förstå och behärska media- och grafiska tekniker. Diplomerad från Grafiska linjen (DGI) skall som projekt- eller produktionsledare kunna axla ansvaret att vara spindeln i nätet som kan förstå, tala med och samordna alla involverade (t ex tekniker, formgivare, administratörer, kunder och leverantörer) vid skapandet av visuell kommunikation och därmed bidra till framgång för alla berörda. Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund, och samtidigt vara praktiskt orienterad. Teorier inom företagsekonomi och grafisk kommunikation skall vara utgångspunkten i det praktiska arbetet genom förståelse för och insikter i hur och varför kommunikation fungerar, hur produktion härav bör planeras, organiseras och ledas samt utifrån vilka etiska, juridiska, ekonomiska och tekniska förutsättningar och begränsningar arbetet skall bedrivas. Media- och grafiska tekniker skall även kunna tillämpas. Utbildningen är mycket undervisningsintensiv och all schemalagd undervisning är obligatorisk/bunden. Med hänsyn till studietakten och studiernas omfattning är det inte möjligt att förvärvsarbeta vid sidan av studierna. Anmälan kan enbart göras till hela linjen (80 poäng). Undervisningen börjar i slutet av augusti med en propedeutisk tentamen, till vilken man läser under sommaren. Mer information finns på vår hemsida www.gi-ihr.su.se Endast lokal antagning. Använd vår egen ansökningsblankett. Kan skrivas ut från hemsidan eller kontakta institutionen. Ansökan skickas direkt till: Institutionen för tillämpad kommunikationsvetenskap – GI och IHR, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.

Läs hela beskrivningen