MARKNADSKOMMUNIKATION OCH IT, 180 hp

Denna utbildning är nedlagd

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod SITMK

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Linjen för Marknadskommunikation och IT är en utbildning som genomförs i samarbete mellan institutionerna för data- och systemvetenskap (DSV) och Tillämpad kommunikationsvetenskap (GI och IHR). Det är en utbildning för dig som är intresserad av at…

Linjen för Marknadskommunikation och IT är en utbildning som genomförs i samarbete mellan institutionerna för data- och systemvetenskap (DSV) och Tillämpad kommunikationsvetenskap (GI och IHR). Det är en utbildning för dig som är intresserad av att skapa system för digital marknadskommunikation. Utbildningen syftar till att ge kunskaper inom informationsteknologi och marknadskommunikation i allmänhet och tillämpning av IT i marknadskommunikation i synnerhet.

Efter utbildningen skall du kunna delta i projekt, och självständigt ansvara för projekt eller verksamheter inom marknadskommunikation som utnyttjar IT, exempelvis som medieproducent eller produktionsledare.

Linjen är treårig och leder till en kandidatexamen. -Under det första året läser du kurser inom bland annat programmering, analys och modellering samt design och konstruktion. -Under det andra året läser du kurser om marknadskommunikation, från köparbeteenden och marknadsanalys till ekonomi och mangement. -Under tredje året ligger ditt fokus på integration av IT och marknadskommunikation, samt att genomföra ett större projektarbete och att skriva en uppsats i anslutning till detta.

Läs hela beskrivningen