Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 25%
Studietid Ingen undervisning
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Kurskod SL7TSS

Kursplan

Särskild behörighet
Kandidatkurs i tjeckiska. Engelska B.

Beskrivning

Kursen läses självständigt under handledning. Syftet är att studenten ökar sitt tjeckiska ordförråd och sin förståelse för syntaktiska strukturer, liksom även för olika stilar och genrer. Litteraturvalet kan anknyta till examensarbetet.

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Tjeckiska

Tjeckien ligger i Europas hjärta och är en av vår världsdels nyaste statsbildningar. Samtidigt har landet djupa kulturella rötter, och det tjeckiska folket har ända sedan medeltiden dragits in i alla stora europeiska omvälvningar. Flera gånger under historiens lopp har tjeckerna stått i spetsen för nya tankar och ny samhällsutveckling. Det tjeckiska språket blomstrade redan på medeltiden och den tjeckiska litteraturen är av mycket hög klass, men alltför lite är översatt till svenska. Även inom andra områden är den tjeckiska kulturen av världsklass, t.ex. inom film, konst, arkitektur och dramatik. Tjeckiska är ett västslaviskt språk med slovakiskan och polskan som närmaste släktingar. Det är modersmål för omkring 10 miljoner människor. Tjeckiens ekonomiska betydelse har ökat betydligt efter järnridåns fall, och landet ingår i EU. Dessutom har Tjeckien blivit ett populärt turistland med sina välbevarade historiska städer, slott, kurorter, kulturminnesmärken och sin vackra natur. Genom att studera tjeckiska får du insikter i denna rika kultur och du lär dig ett spännande och gentemot svenskan relativt annorlunda språk. Efter två terminers studier i tjeckiska kan du samtala med tjecker i vardagliga situationer samt skriva och läsa tjeckiska med hjälp av ordbok. På Tjeckiska III och Tjeckiska IV förbättras din språkliga förmåga väsentligt och du får fördjupade insikter i Tjeckiens kultur och samhälle. Arbetsmarknad: Kunskaper i tjeckiska är värdefulla inom näringslivet, för arbete inom EU och i olika departement. Många av våra före detta studenter arbetar som översättare, journalister, tolkar, lärare, affärsmän och bibliotekarier. Examen: För att få en kandidatexamen med tjeckiska som huvudämne läser du Tjeckiska I–IV om totalt 120 hp tillsammans med valbara kurser om 60 hp. Obs! Viss obligatorisk undervisning ges på kvällstid på samtliga nivåer. Aktuell info om kurserna finns på www.slav.su.se/tjeckiska

Tjeckiska