Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 25%
Studietid Ingen undervisning
Studieform Normal
Undervisningsspråk Ryska / Svenska
Kurskod SLRSS8

Kursplan

Särskild behörighet
Kandidatkurs i ryska eller motsvarande. Engelska B/Engelska 6.

Beskrivning

Kursen läses självständigt under handledning. Syftet är att studenten ökar sitt ryska ordförråd och sin förståelse för syntaktiska strukturer, liksom även för olika stilar och genrer.

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Ryska

Ett land som ofta omtalas i nyheterna på tv, radio och i pressen är Ryssland. Rysslands politik, kultur och traditioner väcker frågor. Ta reda på mera om detta spännande land och förstå mera av det som händer i vår omvärld! Många olika folkgrupper lever på landets enorma territorium, men ryssarna är i majoritet. Ryska är modersmål för omkring 170 miljoner människor (inom och utom Ryssland). Det är dessutom det största av de slaviska språken. Ryssland är ett europeiskt kulturland med ett stort antal författare, bildkonstnärer och kompositörer som påverkat och fortfarande påverkar utvecklingen i resten av Europa och i hela världen. I dina studier får du insikter i en fascinerande kultur som både är främmande och som samtidigt har beröringspunkter med vår egen kultur. Med kunskaper i ryska kan du bidra till förståelsen av dagens ryska samhälle. Efter genomgången Ryska II kan du läsa rysk originallitteratur, skriva, förstå och själv göra dig förstådd på ryska. På Ryska III och Ryska IV förbättras din språkliga förmåga väsentligt och du får fördjupade insikter i Rysslands kultur och samhälle. Institutionen bereder också möjlighet att studera ryska på sommarkurser vid universitetet i Velikij Novgorod. Arbetsmarknad: En utbildning i ekonomi, juridik eller journalistik blir attraktivare för en arbetsgivare om du även har studerat ryska. Våra före detta studenter arbetar inom näringslivet, utrikesdepartementet och andra departement. De verkar även som översättare, journalister, tolkar, lärare, affärsmän och bibliotekarier. Examen: För att få en kandidatexamen med ryska som huvudämne läser du Ryska för nybörjare 30 hp samt Ryska I-IV om totalt 120 hp tillsammans med valbara kurser om 30 hp. Om du har dokumenterade förkunskaper i ryska läser du Ryska I–IV om totalt 120 hp tillsammans med valbara kurser om 60 hp. Info om deltid: www.slav.su.se/rydel OBS: Viss obligatorisk undervisning kan ges på kvällstid även för dag/heltidskurserna. Aktuell kursinfo: www.slav.su.se/ryska

Ryska