VERKSAMHETSLEDARE I SOC OMS AVS ÄLDRE O FUNKT HINDR, 150 hp

Denna utbildning är nedlagd

Fakta

Fakta saknas
Programkod SOÄHS

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Ingen information tillgänglig