Socionomprogrammet, 210 hp

Grundnivå

Beskrivning

Socionomprogrammet leder till socionomexamen. Socialt arbete är huvudområde i socionomutbildningen. Under utbildningen studerar du också andra områden som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik. Du kommer att fördjupa dig i olika typer av…

Socionomprogrammet leder till socionomexamen. Socialt arbete är huvudområde i socionomutbildningen. Under utbildningen studerar du också andra områden som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik. Du kommer att fördjupa dig i olika typer av sociala frågor och internationella perspektiv av relevans för socialt arbete. Centrala utgångspunkter i utbildningen är teorier om mänskliga beteenden, sociala system och människors samspel med omgivningen. Inom ramen för studierna på socionomutbildningen ingår verksamhetsförlagdutbildning, som du även kan göra i ett annat land. Utbildningen ger dig en bred kompetens i kvalificerat socialt arbete och yrkesförberedelser för olika arbetsområden inom privat och offentlig sektor. Efter examen kommer du att kunna arbeta med barn, ungdomar och vuxna på såväl individ-, grupp som samhällsnivå. Du kommer att kunna arbeta förebyggande eller med inriktning mot utredning, behandling, service, samordning och planering. Socionomer arbetar till exempel som socialsekreterare inom kommunal socialtjänst, som kuratorer vid skolor, inom hälso- och sjukvård, den psykiska barn- och ungdomsvården, på familjerådgivningsbyråer och i olika sociala verksamheter inom frivillig och privat sektor . De arbetar också inom kriminalvården och inom institutionsvård för barn och ungdom och för alkohol- och narkotikamissbrukare samt i viss utsträckning med personalsocialt arbete. Ytterligare upplysningar lämnas av studievägledare vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan.

Läs hela beskrivningen