PERSONAL, ARBETE OCH ORGANISATION, 180 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod SPAOK

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Programmet ger generell kompetens för beteendevetenskapligt arbete med personal, organisations- och utvecklingsfrågor och leder fram till fil kand-examen med specialbenämning Personal, Arbete och Organisation.

Efter genomgången utbildning finns…

Programmet ger generell kompetens för beteendevetenskapligt arbete med personal, organisations- och utvecklingsfrågor och leder fram till fil kand-examen med specialbenämning Personal, Arbete och Organisation.

Efter genomgången utbildning finns ett brett fält med arbetsuppgifter som rör personalfrågor, organisations- och arbetsförhållanden inom företag, förvaltningar, utbildnings- och konsultorganisationer. Det kan röra sig om personalplanering, personal- och organisationsutveckling, kompetensutveckling, ledarskap och samarbete, arbetsmiljöarbete i vid bemärkelse samt förhandlings- och utredningsverksamhet liksom information och utbildning. Andra tänkbara arbetsuppgifter är arbetsmarknads- och utbildningspolitik, utredningsverksamhet och utvärderingsuppdrag. Tidigare arbetslivserfarenhet underlättar förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.

Programmet innehåller följande kurser: ? Beteendevetenskaplig grundkurs, 40 poäng ? varav 10 poäng pedagogik, 10 poäng psykologi, 10 poäng sociologi, 5 poäng socialpsykologi och 5 poäng vetenskaplig metod. Genomgången kurs ger behörighet för fortsatta studier i samtliga tre beteendevetenskapliga ämnen. ? Grundkurs i företagsekonomi, 20 poäng (Företagsekonomiska institutionen) ? Juridik med arbetsrätt, 10 poäng (Juridiska institutionen) ? Personalarbete, 10 poäng ? Fortsättningskurs i valt huvudämne, 20 poäng ? Påbyggnadskurs i valt huvudämne, 20 poäng, inkluderande 10 poäng självständigt arbete.

De första två åren läses gemensamt. Inför tredje studieåret väljs ämnesinriktning, antingen pedagogik, psykologi eller sociologi. Antalet platser per ämne är begränsat men anpassat till antalet antagna vid studiestarten. Vid urvalet tas i första hand hänsyn till antal VG-poäng på moment inom Beteendevetenskaplig grundkurs i det ämne man söker, i andra hand antal VG-poäng på metod- och socialpsykologimomenten, därefter antal uppnådda poäng inom programmet. I sista hand sker urval genom lottning. Mer information finns på hemsidan www.pao.su.se

Genomförda studier ger behörighet för magister- och forskarutbildningsnivå inom huvudämnet.

Läs hela beskrivningen