SAMHÄLLSPLANERARLINJEN, 240 hp

Fakta

Fakta saknas
Programkod SSAMM

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Vill du vara med och planera framtidens samhälle, städer och regioner, bostadsområden och arbetsplatsområden, köpcentrum, kommunikationer, natur- och kulturmiljöer?

Samhällsplanering handlar om att skapa förutsättningar för en hållbar utvecklin…

Vill du vara med och planera framtidens samhälle, städer och regioner, bostadsområden och arbetsplatsområden, köpcentrum, kommunikationer, natur- och kulturmiljöer?

Samhällsplanering handlar om att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och att möta framtida behov i samhället. Samhällsplanering innebär problemlösning, samordning, vägval och initiativ för förändring.

Arbetsuppgifter för samhällsplanerare finns lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Planerare identifierar och analyserar planeringsproblem, bedömer konsekvenser av beslut, föreslår lösningar, initierar och genomför projekt. Arbete finns såväl inom den offentliga sektorn ? exempelvis regeringskansliet, statliga verk, länsstyrelser, landsting och kommuner ? som i privata företag och intresseorganisationer.

Linjen ger en både bred och djup kunskap om och i planering och planeringens förutsättningar från lokala till internationella sammanhang. Utbildningen, som är tvärvetenskaplig, har ett samhällsvetenskapligt-humanistiskt perspektiv, vilket betyder att sociala, ekonomiska och fysiska aspekter på samhällsplanering integreras. Undervisningen är projektinriktad och lägger stor vikt vid grupparbete, rapportskrivning, att göra utredningar och analyser. I samband med fältkurser och exkursioner studeras planering på plats.

Termin 1 och 2 läser du grundkurs i samhällsplanering. Termin 3 studerar du antingen nationalekonomi eller statistik. Termin 4 och 5 väljer du mellan kurser i kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, arkeologi, ekonomisk historia, etnologi, geovetenskap, miljövård, sociologi och statsvetenskap. Termin 6, påbyggnadskurs i samhällsplanering, avslutar du med ett examensarbete.

Utbildningen leder efter tre år till kandidatexamen. Examen ger möjlighet att söka vidare till en tvåårig masterutbildning i samhällsplanering.

Läs vidare på www.spl.su.se. Mer information lämnas av studievägledaren vid Kulturgeografiska institutionen.

Läs hela beskrivningen