Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete I, 30 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Grundläggande behörighet + Särskild behörighet. Avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap

Beskrivning

Med vår kompletteringsutbildning vänder vi oss till Dig som har en avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap till exempel en universitetsexamen i psykologi, sociologi eller pedagogik med inriktn…

Med vår kompletteringsutbildning vänder vi oss till Dig som har en avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap till exempel en universitetsexamen i psykologi, sociologi eller pedagogik med inriktning mot socialt arbete. Vår kompletteringsutbildning omfattar sammantaget 4 terminers heltidsstudier. Utbildningen består av tre kurser om vardera 30hp under de första tre terminerna och under den fjärde terminen en kurs om 22,5hp och en kurs 7,5hp. Detta är den första kursen och här kommer Du att få en introduktion till socialt arbete, till juridik och till välfärdsstaten Sverige. Den andra och den tredje kursen innehåller fortsatta studier i juridik för socialt arbete samt psykosocialt arbete och arbetsmetoder i socialt arbete. Under den fjärde och avslutande terminen är utbildningen i huvudsak verksamhetsförlagd med studiepraktik. Målet är att du efter genomgången kompletteringsutbildning på sammanlagt 120hp ska ha kunskaper som är relevanta för att kunna arbeta inom socialt arbete i Sverige.

Mer information finns på www.socarb.su.se/kompletteringsutbilding

Ansökan till kurs görs på www.antagning.se och bilagor så som betyg och intyg laddas upp enligt anvisningarna. Gå till www.socarb.su.se/infoansokankompletteringsutbildning för att se hänvisning om vilka dokument och intyg som ska bifogas i ansökan. OBS! Ingen komplettering av ytterligare dokument/intyg i ansökan efter 15 april.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Socialt arbete/socionom

Har du ett engagemang för sociala frågor och människor i utsatta situationer? Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt område som handlar om olika perspektiv på sociala problem och sociala förändringsprocesser. Genom studier i socialt arbete fördjupar du dig i sociala frågor, både ur nationellt och internationellt perspektiv. Viktiga utgångspunkter för socialt arbete är teorier om människors beteenden och samspel med omgivningen och om sociala- och samhälleliga system. Studier i socialt arbete ger dig redskap för att kunna utforma och analysera insatser som syftar till att förebygga, avhjälpa, hantera eller lösa sociala problem. Ytterligare ett fokus ligger på människors livsvillkor, där principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa är grundläggande. Det sociala arbetets insatser behövs både inom arbete med individer, familjer, grupper och närsamhällen och inom i olika delar av samhället. Socialt arbete är huvudområde inom socionomprogrammet som leder till en socionomexamen.

ARBETSMARKNAD Socionomer är en eftertraktad yrkesgrupp. Utbildningen ger dig en bred kompetens i kvalificerat socialt arbete och en yrkesförberedelse för olika arbeten inom privat, offentlig och ideell sektor. Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare eller kurator, inom institutionsvård för barn och ungdom, med alkohol- och narkotikamissbrukare eller som handläggare eller enhetschef inom äldre- och handikappomsorg. Ytterligare exempel på arbetsområden för socionomer är inom skola, hälso- och sjukvård, kriminalvård, frivillig organisationer, länsstyrelser och familjerådgivning.

EXAMEN su.se/examen

Socialt arbete/socionom