Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.

Beskrivning

Kursen behandlar psykisk hälsa i ett folkhälsoperspektiv. Deltagarna presenteras för definitioner och metoder i epidemiologiska studier samt diskurserna om psykisk hälsa under 1900-talet. I kursen diskuteras också de teoretiska grunderna till ”soc…

Kursen behandlar psykisk hälsa i ett folkhälsoperspektiv. Deltagarna presenteras för definitioner och metoder i epidemiologiska studier samt diskurserna om psykisk hälsa under 1900-talet. I kursen diskuteras också de teoretiska grunderna till ”sociology of health and illness”, socialt kapital och ”new public health”. Psykisk hälsa behandlas också i förhållande till kön, etnicitet och samhällsklass. Kursen kan med fördel kombineras med kurserna SU7220 Psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv 7.5 hp och SU7237 Återhämtning: Brukarperspektiv på hjälpande faktorer och sociala relationer 7.5 hp, som också ges inom Institutionen för socialt arbetes utbud av kurser på avancerad nivå, för att inom masterutbildningen få en fördjupad kunskap om psykisk folkhälsa samt livsvillkor för människor med psykiska funktionsnedsättningar.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Socialt arbete/socionom

Har du ett engagemang för sociala frågor och människor i utsatta situationer? Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt område som handlar om olika perspektiv på sociala problem och sociala förändringsprocesser. Genom studier i socialt arbete fördjupar du dig i sociala frågor, både ur nationellt och internationellt perspektiv. Viktiga utgångspunkter för socialt arbete är teorier om människors beteenden och samspel med omgivningen och om sociala- och samhälleliga system. Studier i socialt arbete ger dig redskap för att kunna utforma och analysera insatser som syftar till att förebygga, avhjälpa, hantera eller lösa sociala problem. Ytterligare ett fokus ligger på människors livsvillkor, där principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa är grundläggande. Det sociala arbetets insatser behövs både inom arbete med individer, familjer, grupper och närsamhällen och inom i olika delar av samhället. Socialt arbete är huvudområde inom socionomprogrammet som leder till en socionomexamen.

ARBETSMARKNAD Socionomer är en eftertraktad yrkesgrupp. Utbildningen ger dig en bred kompetens i kvalificerat socialt arbete och en yrkesförberedelse för olika arbeten inom privat, offentlig och ideell sektor. Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare eller kurator, inom institutionsvård för barn och ungdom, med alkohol- och narkotikamissbrukare eller som handläggare eller enhetschef inom äldre- och handikappomsorg. Ytterligare exempel på arbetsområden för socionomer är inom skola, hälso- och sjukvård, kriminalvård, frivillig organisationer, länsstyrelser och familjerådgivning.

EXAMEN su.se/examen

Socialt arbete/socionom