Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med social exkludering, 15 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Kurskod SU8255

Kursplan

Särskild behörighet
Kandidatexamen och Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Beskrivning

This course is intended as a general introduction to the emergence and development of the Swedish welfare state with a focus on the welfare states importance for social work. The course consists of three parts. A first part where the historical c…

This course is intended as a general introduction to the emergence and development of the Swedish welfare state with a focus on the welfare states importance for social work. The course consists of three parts. A first part where the historical context and political circumstances that form the basis for the Swedish model is highlighted. This part covers key areas of political economy and welfare policy, social rights, relationships and power relations in the labor market, gender aspects of welfare policy, welfare state organization and distributional outcomes and changes in conditions in the Swedish model. A second part will cover central parts of the national welfare law. The part of the course covers key aspects of the Swedish welfare law in relation to international law and human rights, with particular focus on children’s rights. The course deepens the student’s skills and ability to integrate welfare law in the context of relevant scientific, social and ethical aspects of social work and to argue and come to reasoned conclusions about welfare law based on different theoretical perspectives. A third part study social exclusion. Social exclusion and social problems in areas of advanced marginality are analyzed from a perspective of social justice in relation to social class, ethnicity and gender. During the course, there will be a special attention towards youth growing up in marginalized areas. The goal is to understand how social work may contribute and create processes for social inclusion and social change.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Socialt arbete/socionom

Har du ett engagemang för sociala frågor och människor i utsatta situationer? Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt område som handlar om olika perspektiv på sociala problem och sociala förändringsprocesser. Genom studier i socialt arbete fördjupar du dig i sociala frågor, både ur nationellt och internationellt perspektiv. Viktiga utgångspunkter för socialt arbete är teorier om människors beteenden och samspel med omgivningen och om sociala- och samhälleliga system. Studier i socialt arbete ger dig redskap för att kunna utforma och analysera insatser som syftar till att förebygga, avhjälpa, hantera eller lösa sociala problem. Ytterligare ett fokus ligger på människors livsvillkor, där principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa är grundläggande. Det sociala arbetets insatser behövs både inom arbete med individer, familjer, grupper och närsamhällen och inom i olika delar av samhället. Socialt arbete är huvudområde inom socionomprogrammet som leder till en socionomexamen.

ARBETSMARKNAD Socionomer är en eftertraktad yrkesgrupp. Utbildningen ger dig en bred kompetens i kvalificerat socialt arbete och en yrkesförberedelse för olika arbeten inom privat, offentlig och ideell sektor. Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare eller kurator, inom institutionsvård för barn och ungdom, med alkohol- och narkotikamissbrukare eller som handläggare eller enhetschef inom äldre- och handikappomsorg. Ytterligare exempel på arbetsområden för socionomer är inom skola, hälso- och sjukvård, kriminalvård, frivillig organisationer, länsstyrelser och familjerådgivning.

EXAMEN su.se/examen

Socialt arbete/socionom