Socialt arbete med inriktning mot anhörigperspektiv - Uppdragsutbildning, 4 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Kurskod SUU728

Kursplan

Beskrivning

Ingen information tillgänglig

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för socialt arbete - socialhögskolan www.socarb.su.se