Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tjeckiska, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska / Svenska
Särskild behörighet
Filosofie kandidatexamen eller motsvarande i Slaviska språk/Tjeckiska med ett examensarbete i Tjeckiska. Engelska 6, Svenska 3.

Beskrivning

Inom inriktningen tjeckiska studeras tjeckisk språkvetenskap samt övergripande slavisk språkvetenskap. Kurserna har teman som modern slavisk språkteori, språkhistoria, utvecklingen av slaviska emigrantspråk i Sverige samt andra teman beroende på i…

Inom inriktningen tjeckiska studeras tjeckisk språkvetenskap samt övergripande slavisk språkvetenskap. Kurserna har teman som modern slavisk språkteori, språkhistoria, utvecklingen av slaviska emigrantspråk i Sverige samt andra teman beroende på institutionens aktuella forskningsprofil. Du tränas i att självständigt och kritiskt identifiera och formulera språkvetenskapliga frågeställningar, och du får vidgad kompetens i att analysera såväl språkdata som språkvetenskapliga texter. Genom examensarbetet stärker du väsentligen din förmåga att resonera, argumentera samt att genomföra en vetenskaplig undersökning.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Tjeckiska

Tjeckien ligger i Europas hjärta och är en av vår världsdels nyaste statsbildningar. Samtidigt har landet djupa kulturella rötter, och det tjeckiska folket har ända sedan medeltiden dragits in i alla stora europeiska omvälvningar. Flera gånger under historiens lopp har tjeckerna stått i spetsen för nya tankar och ny samhällsutveckling. Det tjeckiska språket blomstrade redan på medeltiden och den tjeckiska litteraturen är av mycket hög klass, men alltför lite är översatt till svenska. Även inom andra områden är den tjeckiska kulturen av världsklass, t.ex. inom film, konst, arkitektur och dramatik. Tjeckiska är ett västslaviskt språk med slovakiskan och polskan som närmaste släktingar. Det är modersmål för omkring 10 miljoner människor. Tjeckiens ekonomiska betydelse har ökat betydligt efter järnridåns fall, och landet ingår i EU. Dessutom har Tjeckien blivit ett populärt turistland med sina välbevarade historiska städer, slott, kurorter, kulturminnesmärken och sin vackra natur. Genom att studera tjeckiska får du insikter i denna rika kultur och du lär dig ett spännande och gentemot svenskan relativt annorlunda språk. Efter två terminers studier i tjeckiska kan du samtala med tjecker i vardagliga situationer samt skriva och läsa tjeckiska med hjälp av ordbok. På Tjeckiska III och Tjeckiska IV förbättras din språkliga förmåga väsentligt och du får fördjupade insikter i Tjeckiens kultur och samhälle. Arbetsmarknad: Kunskaper i tjeckiska är värdefulla inom näringslivet, för arbete inom EU och i olika departement. Många av våra före detta studenter arbetar som översättare, journalister, tolkar, lärare, affärsmän och bibliotekarier. Examen: För att få en kandidatexamen med tjeckiska som huvudämne läser du Tjeckiska I–IV om totalt 120 hp tillsammans med valbara kurser om 60 hp. Obs! Viss obligatorisk undervisning ges på kvällstid på samtliga nivåer. Aktuell info om kurserna finns på www.slav.su.se/tjeckiska

Tjeckiska

Slaviska språk

Slaviska språk

Slaviska språk är en språkgrupp inom den indoeuropeiska språkfamiljen. De indelas i tre grenar. Ryska, ukrainska och vitryska hör till den öst slaviska grenen. Polska, tjeckiska och slovakiska är västslaviska språk. Den sydslaviska grenen består av bulgariska, makedonska, serbiska, kroatiska, bosniska och slovenska. Av dessa språk finns vid Stockholms universitet utbildning i ryska, polska och tjeckiska. Det finns även ett brett utbud av kurser om Polens, Rysslands, Ukrainas och Tjeckiens samhälle, historia och kultur, där inga kunskaper i ländernas språk krävs.

Ryssland, Ukraina, Polen och Tjeckien har genomgått stora förändringar under de senaste trettio åren. Efter Berlinmurens fall råkade de in i en dynamisk utveckling som ledde till omvälvande förändringar i samhället och som också har avspeglat sig i litteraturen och kulturen. Nu genomgår alla fyra länderna nya förändringar inom samhälle och kultur som kan framstå som paradoxala och svåra att tolka. Kunskap om dessa länders språk, samhälle, historia och rika kulturarv är en förutsättning för att man rätt ska förstå deras utveckling. Sådana insikter är av stor betydelse i dagens svenska samhälle.

ARBETSMARKNAD Kunskaper om de slaviska länderna Polen, Ryssland, Ukraina och Tjeckien är värdefulla inom näringslivet, för arbete inom EU och i olika departement. Många av våra före detta studenter arbetar som översättare, journalister, tolkar, lärare, affärsmän och bibliotekarier.

EXAMEN su.se/examen

Slaviska språk