Tyska, kandidatkurs, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp

Grundnivå

Beskrivning

Ingen information tillgänglig

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Tyska

Tyska

Tyska är ett av Europas viktigaste språk. Det är huvudspråket i tre stater: Tyskland, Österrike och Schweiz. Tyska är av historiska skäl ett viktigt kontaktspråk i Europa eftersom Tyskland alltid haft en stor ekonomisk och kulturell betydelse i vår världsdel. Tyskland och Österrike har under århundraden haft ett stort inflytande på den svenska kulturen inom såväl musik, konst som litteratur.

Vi erbjuder kurser i tyska på alla nivåer, från nybörjarnivå till forskarutbildning. På grundnivån (Tyska I, Tyska II och Tyska, kandidatkurs) får du allsidig praktisk språkfärdighet i tyska och kunskaper om språkets uppbyggnad. De flesta kurserna är uppdelade i flera olika delkurser. En del av dessa betonar språkfärdigheten och förmågan att kommunicera på tyska i tal och skrift medan andra ger kunskaper om de tysktalande ländernas litteratur, historia och samhällsförhållanden samt kunskaper om språkets uppbyggnad. Du kan studera tyska som komplement till annan utbildning (breddningsstudier) eller som en sammanhängande utbildning fram till filosofie doktorsexamen.

ARBETSMARKNAD Tyskan är bra att ha både för dig som tänker dig en karriär i Sverige och internationellt. Dels är tyskan officiellt språk i flera länder i Europa, dels är Tyskland Sveriges största handelspartner. Goda kunskaper i tyska är därför efterfrågade på arbetsmarknaden. Några läser tyska på universitetet för att bli lärare. Men allt fler väljer tyska som ett komplement till en annan utbildning. Tyska är nämligen ett av Europas viktigaste språk och modersmål för cirka 100 miljoner människor.

EXAMEN su.se/examen

Tyska