Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska / Tyska
Särskild behörighet
Filosofie kandidatexamen eller motsvarande i tyska med examensarbete i tyska. Engelska 6.

Beskrivning

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot tyska utgör en sammanhängande tvåårig utbildning i tysk språkvetenskap. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda huvudområdet samt stärka dina ämnesövergripand…

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot tyska utgör en sammanhängande tvåårig utbildning i tysk språkvetenskap. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda huvudområdet samt stärka dina ämnesövergripande akademiska kunskaper innefattande etik och forskningsmetodik. Förutom att träna det tyska språket på en fördjupad nivå kommer du att få inblick i aktuella forskningsområden av olika slag i tysk språkvetenskap. Teorier och metoder som är tillämpbara inom forskningsområdena presenteras och du tillämpar dessa teorier och metoder vid analysuppgifter av olika slag. I utbildningen ingår även diskussion och värdering av de använda analysredskapen och deras tillämpning på språkligt material på tyska. Examensarbetet består av en vetenskaplig uppsats inom tysk språkvetenskap. Undervisningsspråk på kurserna inom huvudområdet är tyska.

Utbildningen består alltså av obligatoriska kurser inom huvudområdet, obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet, samt valbara kurser ur humanistiska fakultetens gemensamma kursutbud. För de två senare kategorierna är undervisningsspråket engelska och svenska samt tyska för valbara kurser I tyska.

Programmet som ger djupgående kunskaper och färdigheter kan tjäna som förberedelse för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk eller där mycket avancerade kunskaper i och om tyska språket, om tyskspråkig litteratur och de tyskspråkiga ländernas kultur är en konkurrensfördel.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Tyska

Tyska

Tyska är ett av Europas viktigaste språk. Det är huvudspråket i tre stater: Tyskland, Österrike och Schweiz. Tyska är av historiska skäl ett viktigt kontaktspråk i Europa eftersom Tyskland alltid haft en stor ekonomisk och kulturell betydelse i vår världsdel. Tyskland och Österrike har under århundraden haft ett stort inflytande på den svenska kulturen inom såväl musik, konst som litteratur.

Vi erbjuder kurser i tyska på alla nivåer, från nybörjarnivå till forskarutbildning. På grundnivån (Tyska I, Tyska II och Tyska, kandidatkurs) får du allsidig praktisk språkfärdighet i tyska och kunskaper om språkets uppbyggnad. De flesta kurserna är uppdelade i flera olika delkurser. En del av dessa betonar språkfärdigheten och förmågan att kommunicera på tyska i tal och skrift medan andra ger kunskaper om de tysktalande ländernas litteratur, historia och samhällsförhållanden samt kunskaper om språkets uppbyggnad. Du kan studera tyska som komplement till annan utbildning (breddningsstudier) eller som en sammanhängande utbildning fram till filosofie doktorsexamen.

ARBETSMARKNAD Tyskan är bra att ha både för dig som tänker dig en karriär i Sverige och internationellt. Dels är tyskan officiellt språk i flera länder i Europa, dels är Tyskland Sveriges största handelspartner. Goda kunskaper i tyska är därför efterfrågade på arbetsmarknaden. Några läser tyska på universitetet för att bli lärare. Men allt fler väljer tyska som ett komplement till en annan utbildning. Tyska är nämligen ett av Europas viktigaste språk och modersmål för cirka 100 miljoner människor.

EXAMEN su.se/examen

Tyska