Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Grundläggande behörighet.

Beskrivning

Kursen har som mål att öka kunskapen om barn och ungdomar i svåra livssituationer, grundat i forskning och kopplat till nationella och internationella styrdokument. Kursen utgår från ett utvecklingsekologiskt och barndomssociologiskt synsätt och h…

Kursen har som mål att öka kunskapen om barn och ungdomar i svåra livssituationer, grundat i forskning och kopplat till nationella och internationella styrdokument. Kursen utgår från ett utvecklingsekologiskt och barndomssociologiskt synsätt och har en bred ansats. Den ger en introduktion till aktuell forskning inom följande områden:
- utvecklingspsykologi,
- interaktion och socialpsykologiska processer,
- samtal med barn och unga,
- skydds- och riskfaktorer i barns och ungdomars utveckling och uppväxt, särskilt vad gäller barn och unga med funktionsnedsättning och i socioekonomiskt utsatta situationer, samt
- samverkan mellan familj, förskola, skola och andra samhällsinsatser som socialtjänst och vård.

Länk till kurshemsidan

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Barn- och ungdomsvetenskap

Barn och ungdomsvetenskap

Barn och ungdomsvetenskap är ett ämne som ger dig möjlighet att studera barns och ungas utveckling och livsvillkor ur ett brett perspektiv. Viktiga frågor som undersöks inom ämnet gäller ungas socialisation, identifikation och kulturskapande samt barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter, upplevelser och livsmiljöer. Du lär dig bland annat om barns och ungdomars lek, utveckling och lärande. Kurserna handlar om sådant som lekens betydelse för barns språk, kommunikation och samspel samt hur informella lärprocesser har fått ökad betydelse för barns och ungas socialisation, bland annat via media och annan informations och kommunikationsteknik.

Barn och ungdomsvetenskap behandlar de miljöer och områden som är barns och ungas, det vill säga familj, förskola/skola, fritidshem, fritidsaktiviteter och andra arenor som kan vara betydelsefulla i deras liv. Du får kunskaper om barn och ungdomsvetenskap från individnivå till grupp och samhällsnivå. Frågor som klass, kultur, etnicitet och genus tas också upp inom ämnets olika kunskapsområden.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i barn och ungdomsvetenskap är användbara för dig som är intresserad av att arbeta med barn och ungdomar eller som kommer i kontakt med dem inom ditt arbete som till exempel lärare, förskollärare, fritidspedagog, idrottsledare, socialarbetare, polis eller jurist.

EXAMEN su.se/examen

Barn- och ungdomsvetenskap