Betygsättning och bedömning i skolans naturvetenskapliga ämnen, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 25%
Studietid Dag/kväll
Studieform Distans via Internet
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
För tillträde till kursen krävs lärarexamen eller motsvarande samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.

Beskrivning

I kursen behandlar vi vilken hjälp forskning kan ge för att hantera bedömning i naturvetenskapliga ämnen. Vi undersöker möjligheter och begränsningar för att undersöka och utveckla kunskaper i det dagliga mötet med elever samt hur man kan bedöma s…

I kursen behandlar vi vilken hjälp forskning kan ge för att hantera bedömning i naturvetenskapliga ämnen. Vi undersöker möjligheter och begränsningar för att undersöka och utveckla kunskaper i det dagliga mötet med elever samt hur man kan bedöma svårhanterbara kompetenser i styrdokumenten. Vidare tittar vi på hur eleverna kan inkluderas i bedömningsprocessen.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Naturvetenskapsämnenas didaktik

Didaktiken behandlar frågor om undervisning, kunskapsbildning och lärande. I naturvetenskapliga ämnen är undervisningens syften att utbilda framtida naturvetare och att ge alla elever kunskaper som behövs för att fungera som aktiva samhällsmedborgare. I förskolan handlar lärarens roll främst om att kunna stimulera barns utforskande och undersökande. För lärare i naturvetenskapliga ämnen i skolan finns frågor om vilka ämnesområden som ska prioriteras och hur innehållet ska behandlas i förhållande till krav i styrdokument och till elevers intressen och förväntningar. Hur kommuniceras naturvetenskap och hur blir den användbar i andra sammanhang? De frågor som uppstår inom skolans och förskolans undervisning rör sig inte bara om undervisningens innehåll och utformning, utan även om andra faktorer som påverkar elevers lärande. Vilken roll spelar elevers attityder till ämnena, etnicitet, genus eller identitetsfrågor för undervisning och lärande i naturvetenskap? De kurser som erbjuds har en direkt användbarhet i undervisning eller förskoleverksamhet som syftar till att fördjupa professionskunskapen och kan utgöra en grund för fördjupade studier i de naturvetenskapliga ämnenas didaktik.

Naturvetenskapsämnenas didaktik