Språk och lärande i skolan i ett flerspråkighetsperspektiv, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dagtid
Studieform Distans
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Kandidatexamen i ett språkvetenskapligt huvudområde. Alternativt lärarexamen med inriktning mot språk samt ett självständigt arbete om lägst 15 högskolepoäng i ett språk, språkdidaktik eller motsvarande inkluderat i lärarexamen eller fristående från denna. Svenska 3 och Engelska 6.

Beskrivning

Kursen behandlar språk och lärande i skolans ämnen samt litteracitet, läsning och skrivning i ett andraspråksperspektiv. Härvid beaktas även kritiska perspektiv i förhållande till text, undervisning och litteracitetsanvändning. Vidare introduceras…

Kursen behandlar språk och lärande i skolans ämnen samt litteracitet, läsning och skrivning i ett andraspråksperspektiv. Härvid beaktas även kritiska perspektiv i förhållande till text, undervisning och litteracitetsanvändning. Vidare introduceras och diskuteras systemisk-funktionell lingvistik och genrepedagogik. Kursen är en fristående kurs och kan även ingå i Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp, och i Masterprogrammet i svenska som andraspråk. Kursen ges på halvfart och på distans med tre campusträffar.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Språkdidaktik

Språkdidaktik

Språkdidaktik är ett flervetenskapligt ämnesområde som befinner sig i en skärningsyta mellan språk och litteraturvetenskap och didaktik. Gemensamma nämnare inom området är språk, litteratur, didaktik, utbildning och lärande från förskola till vuxenutbildning. En central utgångspunkt är språkets roll som kunskapsbildare, kunskapsbärare och identitetsmarkör i såväl barns och ungdomars som vuxnas utveckling och lärande. Vi erbjuder språk och litteraturdidaktiska kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk, vilka utgör både universitets och skolämnen. Kurserna behandlar frågor om bedömning, läs och skrivundervisning, litteracitetsutveckling, andraspråks och flerspråkighetsperspektiv i ämnesundervisning, samt användning och inlärning av ett eller flera språk. Kurserna vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper inom dessa områden och/eller uppnå ämnesbehörighet. Kurserna ges på hel eller halvfart, såväl på campus som på distans.

ARBETSMARKNAD Kurserna är kompetensutvecklande/behörighetsgivande för verksamma lärare. De kan även ingå i en kandidatexamen. Utöver läraryrket utgör utbildningarna en god akademisk bas för pedagogiskt präglade arbetsuppgifter inom ledning och förvaltning av språkutbildning på statlig och kommunal nivå; på kommunala språkcentra samt inom utbildningssektorn.

EXAMEN su.se/examen

Språkdidaktik