Ekologi och artkunskap, 15 hp

Grundnivå

Beskrivning

Kursen behandlar grundläggande ekologi, etologi, faunistik och floristik. Du får lära dig de vanligaste kärlväxterna och de viktigaste djurgrupperna i mellansverige samt, på olika ekologiska organisationsnivåer, studera vad som påverkar utbredning…

Kursen behandlar grundläggande ekologi, etologi, faunistik och floristik. Du får lära dig de vanligaste kärlväxterna och de viktigaste djurgrupperna i mellansverige samt, på olika ekologiska organisationsnivåer, studera vad som påverkar utbredning och antal arter, och hur dessa är anpassade till sin omvärld. Ekologidelen innehåller en fältkurs om c:a 5 dagar. Observera att floristikdelen läses först i juni nästkommande år. Kursen ingår i ämneslärarprogrammet och i Biologi 60 men kan också läsas som fristående kurs. Kursen ges september – november samt i juni då floristikdelen ges.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Biologi

Biologi

Vill du bota cancer, rädda korallreven eller kanske se till att miljömålen uppfylls? Då behöver du kunskap om allt från DNA till globala ekosystem. Genom att studera biologi på universitetet får du gedigna kunskaper om organismernas mångfald och evolution, deras uppbyggnad, form och funktion, djurs och växters samverkan med sin omgivning och mycket annat. Under dina biologistudier kommer du att kombinera teori med praktik i form av laborationer och fältstudier. Stockholms universitet har välutrustade labbsalar samt tillgång till tre fältstationer i intressanta naturområden: Tovetorp i Sörmland, Askö i Trosa skärgård och Tjärnö på västkusten. Vill du efter kandidatexamen fördjupa dig inom något delområde av biologin erbjuder vi nio masterprogram i ämnet.

ARBETSMARKNAD En utbildning inom biologi ger dig en mycket bred och användbar kunskap, där du också tränas i att identifiera och lösa problem. Du får kompetenser som öppnar vägen till spännande arbetsuppgifter såsom forskning, utveckling, utredning eller förvaltning. Biologer återfinns på många olika håll i samhället, till exempel vid universiteten, inom läkemedelsindustrin, på myndigheter och intresseorganisationer eller bioteknikföretag där de innehar roller som projektledare, expert, chef m.m. Genom att komplettera din utbildning med pedagogik, juridik, eller kommunikationsvetenskap öppnar du upp arbetsmarknaden ytterligare och kan arbeta exempelvis som lärare eller vetenskapsjournalist.

EXAMEN su.se/examen

Biologi

Kurstillfällen

Det finns inga tillfällen.