Grön bioteknik, 15 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Kurskod BL7051

Kursplan

Särskild behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Fysiologi 15 hp och Cell- och molekylärbiologi 27 hp, alternativt 120 hp inom naturvetenskapligt ämne/teknik, vari 15 hp fysiologi ska ingå. Engelska 6/B eller motsvarande.

Beskrivning

Kursen Grön Bioteknik ger en inblick i avancerad växtfysiologi av idag. Syftet med grön bioteknik är till exempel för att förbättra och effektivisera jordbruk (insektsresistens, ökat näringsinnehåll, stresstolerans) eller för industriella ändamål …

Kursen Grön Bioteknik ger en inblick i avancerad växtfysiologi av idag. Syftet med grön bioteknik är till exempel för att förbättra och effektivisera jordbruk (insektsresistens, ökat näringsinnehåll, stresstolerans) eller för industriella ändamål där fotosyntetiserande organismer kan genera industriellt viktiga produkter eller substanser (så som läkemedelssubstanser, långkedjiga fettsyror, vitaminer, enzymer, fibrer, färgpigment, biobränsle osv). Kursen behandlar just växters och andra fotosyntetiserande organismers biologiska processer samt ger en fördjupad kunskaper om växters livsprocesser och hur växter och andra fotosyntetiserande organismer interagerar med varandra. Under kursens gång kommer biotekniker baserat på funktionell genomik och proteomik; växtförädling och kvantitativ genomik; genetisk modifierade växter; fytoremediering samt växters bioaktiva foreningar och hur de kan utnyttjas, att behandlas. Kursen kommer även att beröra hur växter kan användas i dagens industri, tex för att utveckla nya produkter eller ny ekoteknik. Det teoretiska momentet av kursen kommer följas upp av ett praktiskt moment där aktuell metodik används.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Biologi

Biologi

Vill du bota cancer, rädda korallreven eller kanske se till att miljömålen uppfylls? Då behöver du kunskap om allt från DNA till globala ekosystem. Genom att studera biologi på universitetet får du gedigna kunskaper om organismernas mångfald och evolution, deras uppbyggnad, form och funktion, djurs och växters samverkan med sin omgivning och mycket annat. Under dina biologistudier kommer du att kombinera teori med praktik i form av laborationer och fältstudier. Stockholms universitet har välutrustade labbsalar samt tillgång till tre fältstationer i intressanta naturområden: Tovetorp i Sörmland, Askö i Trosa skärgård och Tjärnö på västkusten. Vill du efter kandidatexamen fördjupa dig inom något delområde av biologin erbjuder vi nio masterprogram i ämnet.

ARBETSMARKNAD En utbildning inom biologi ger dig en mycket bred och användbar kunskap, där du också tränas i att identifiera och lösa problem. Du får kompetenser som öppnar vägen till spännande arbetsuppgifter såsom forskning, utveckling, utredning eller förvaltning. Biologer återfinns på många olika håll i samhället, till exempel vid universiteten, inom läkemedelsindustrin, på myndigheter och intresseorganisationer eller bioteknikföretag där de innehar roller som projektledare, expert, chef m.m. Genom att komplettera din utbildning med pedagogik, juridik, eller kommunikationsvetenskap öppnar du upp arbetsmarknaden ytterligare och kan arbeta exempelvis som lärare eller vetenskapsjournalist.

EXAMEN För att få en Naturvetenskaplig kandidatexamen med biologi som huvudområde kan du antingen läsa fristående kurser i ämnet om minst 105 hp tillsammans med kurser om 75 hp i valfria ämnen, eller välja något av följande program:

  • Kandidatprogram i biologi
  • Kandidatprogram i marinbiologi
  • Kandidatprogram i molekylärbiologi
  • Kandidatprogram i biogeovetenskap
Biologi

Kurstillfällen

HT 2017

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Högskolepoäng (upp till 270).

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Övrig information: Sista anmälningsdag 18 april.

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 35000 SEK
Hela kursen/programmet: 35000 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-56482