Programmeringsteknik, 6 hp

Grundnivå

Beskrivning

Kursen har haft sin sista antagning. Absolut sista dag för sen anmälan var den 1 oktober 2017.

Klicka på länken “Läs hela beskrivningen” nedan för att kunna läsa all information om kursen, inklusive datum för kurstillfällen och sista a…

Kursen har haft sin sista antagning. Absolut sista dag för sen anmälan var den 1 oktober 2017.

Klicka på länken “Läs hela beskrivningen” nedan för att kunna läsa all information om kursen, inklusive datum för kurstillfällen och sista anmälningsdag!

Kursen är en introduktion till grundläggande datalogiska begrepp som t ex datastrukturer och användning av enkla grafikrutiner. Den är i huvudsak webbaserad och avslutas vanligen med en platsförlagd muntlig redovisning. Se utbildningens hemsida för fler instruktioner.

Du som planerar att studera vidare i ämnet ska istället läsa kursen DA2001 Datalogi I.

Kurstillfällen hösten 2017 är:

SU-51032, vecka 35-42 (kursstart måndag 28 augusti), anmälan stänger 18 april, öppnar för efteranmälan i mitten av juli. Sista dag för (efter)anmälan på antagning.se: SÖNdag 20 augusti

SU-51033, vecka 41-48 (kursstart måndag 9 oktober), anmälan stänger 18 april, öppnar för efteranmälan i mitten av juli. Sista dag för (efter)anmälan på antagning.se: SÖNdag 1 oktober

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Datalogi

Datalogi är vetenskapen om, och konsten, att skriva effektiva, korrekta och användarvänliga program för datorer. Detta innebär att man sysslar med alla typer av datorrelaterade problem och samarbetar med många andra ämnesområden som kräver avancerad problemlösning. Som datalog får du därmed god insikt i ett flertal discipliner. I IT-samhället finns ett stort behov av personer med mycket goda kunskaper i datalogi, och datalogernas utbildning med en kombination av teori och praktik gör dem väl anpassade till dessa anspråk. Därför hittar man också dataloger inom alla sektorer på arbetsmarknaden. De flesta arbetar med utveckling och konsultverksamhet, inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Även forskning och utbildning inom både industri och universitet/högskola är en del av datalogernas arbetsmarknad. Dataloger utgör också en allt viktigare resurs för nya arbetsuppgifter i kunskaps- och informationssamhället. Institutionen erbjuder ett sammanhållet Kandidatprogram i datalogi – datavetenskap för naturvetare, 180 högskolepoäng. Information om bl a aktuellt kursutbud, t ex vilka moment som kan ingå i de avancerade kurserna Datalogi 6/7.5/9/12/15/18/24/30 hp, finns från www.nada.kth.se/student-info/svl-su/

Datalogi

Kurstillfällen

Det finns inga tillfällen.