Kooperativ IT-design, 9 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Kurskod DA7031

Kursplan

Särskild behörighet
Kunskaper motsvarande • Momentet Människa-datorinteraktion inom Datalogi, AN, 9hp (DA7035), inom Datalogi, AN, 18 hp (DA7038) eller inom Människa-datorinteraktion II, AN, 30 hp (DA7045) alternativt • 60 hp inom något humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Svenska B/Svenska 3.

Beskrivning

Översikt över olika discipliners sätt att arbeta med kooperativ design. Praktiska exempel på användarcentrerade projekt. Genomgång av metoder för kooperativ design och praktiska metodövningar. Genomförande av ett tvärvetenskapligt utvecklingsproje…

Översikt över olika discipliners sätt att arbeta med kooperativ design. Praktiska exempel på användarcentrerade projekt. Genomgång av metoder för kooperativ design och praktiska metodövningar. Genomförande av ett tvärvetenskapligt utvecklingsprojekt med användarmedverkan i alla stadier av projektet.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Datalogi

Datalogi är vetenskapen om, och konsten, att skriva effektiva, korrekta och användarvänliga program för datorer. Detta innebär att man sysslar med alla typer av datorrelaterade problem och samarbetar med många andra ämnesområden som kräver avancerad problemlösning. Som datalog får du därmed god insikt i ett flertal discipliner. I IT-samhället finns ett stort behov av personer med mycket goda kunskaper i datalogi, och datalogernas utbildning med en kombination av teori och praktik gör dem väl anpassade till dessa anspråk. Därför hittar man också dataloger inom alla sektorer på arbetsmarknaden. De flesta arbetar med utveckling och konsultverksamhet, inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Även forskning och utbildning inom både industri och universitet/högskola är en del av datalogernas arbetsmarknad. Dataloger utgör också en allt viktigare resurs för nya arbetsuppgifter i kunskaps- och informationssamhället. Institutionen erbjuder även ett sammanhållet Kandidatprogram i datalogi – datavetenskap för naturvetare, 180 högskolepoäng, och ett Masterprogram i datalogi, 120 högskolepoäng. Information om bl a aktuellt kursutbud, t ex vilka moment som kan ingå i de avancerade kurserna Datalogi 6/7.5/9/12/15/18/24/30 hp, finns från www.nada.kth.se/student-info/svl-su/

Datalogi

Kurstillfällen

HT 2017

Studietakt 50 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Högskolepoäng (upp till 270).

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 21000 SEK
Hela kursen/programmet: 21000 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-51049