Datalogi, 6 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 25%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska / Engelska
Särskild behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Mjukvarukonstruktion med projektarbete, GN, 9 hp (DA3015), Databasteknik, GN, 6 hp (DA3014), Algoritmer och komplexitet, GN, 7,5 hp (DA3004), Människa-datorinteraktion I, AN 7,5 hp (DA7041) samt Svenska B/Svenska 3.

Beskrivning

Kursen består av ett av t ex följande moment: Artificiell intelligens, Avancerade algoritmer, Bildbaserad igenkänning och klassificering, Datasäkerhet. Se 12 hp- och 24 hp-alternativen av kursen för fler exempel på moment. Varje moment ges max en …

Kursen består av ett av t ex följande moment: Artificiell intelligens, Avancerade algoritmer, Bildbaserad igenkänning och klassificering, Datasäkerhet. Se 12 hp- och 24 hp-alternativen av kursen för fler exempel på moment. Varje moment ges max en gång per läsår. Kontakta institutionen/se kursens webbsida för närmare information.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Datalogi

Datalogi är vetenskapen om, och konsten, att skriva effektiva, korrekta och användarvänliga program för datorer. Detta innebär att man sysslar med alla typer av datorrelaterade problem och samarbetar med många andra ämnesområden som kräver avancerad problemlösning. Som datalog får du därmed god insikt i ett flertal discipliner. I IT-samhället finns ett stort behov av personer med mycket goda kunskaper i datalogi, och datalogernas utbildning med en kombination av teori och praktik gör dem väl anpassade till dessa anspråk. Därför hittar man också dataloger inom alla sektorer på arbetsmarknaden. De flesta arbetar med utveckling och konsultverksamhet, inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Även forskning och utbildning inom både industri och universitet/högskola är en del av datalogernas arbetsmarknad. Dataloger utgör också en allt viktigare resurs för nya arbetsuppgifter i kunskaps- och informationssamhället. Institutionen erbjuder ett sammanhållet Kandidatprogram i datalogi – datavetenskap för naturvetare, 180 högskolepoäng. Information om bl a aktuellt kursutbud, t ex vilka moment som kan ingå i de avancerade kurserna Datalogi 6/7.5/9/12/15/18/24/30 hp, finns från www.nada.kth.se/student-info/svl-su/

Datalogi

Kurstillfällen

HT 2018

Studietakt 25 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Högskolepoäng (upp till 270).

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 14000 SEK
Hela kursen/programmet: 14000 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-51107

VT 2019

Studietakt 25 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska, engelska.

Urval: Högskolepoäng (upp till 270).

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 14000 SEK
Hela kursen/programmet: 14000 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-48211