Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Kurskod FK5024

Kursplan

Särskild behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande: * Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp (MM2002) * Matematik för naturvetenskaper II, 15 hp (MM4001) * Matematik II - Analys, del A, 7.5 hp (MM5010) * Matematik II - Analys, del B, 7.5 hp (MM5011) * Klassisk fysik, 30 hp (FK3014) * Kvantmekanik, 7.5 hp (FK5020) * Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker, 15 hp (FK4026) eller de båda kurserna Fysik med digitala verktyg, 7.5 hp (FK4025) och Sannolikhetslära och statistik för lärare, 7.5 hp (MT1011) * Elektromagnetism och vågor, 7.5 hp (FK5019)

Beskrivning

Kursen behandlar:
  • Kärnfysik: Atomkärnans egenskaper. Alfa-, beta- och gammasönderfall. Kärnreaktioner. Samhälleliga och etiska bedömningar.
  • Partikelfysik: Standardmodellen för partikelfysik. Feynmandiagram för att illustrera processer och up…
Kursen behandlar:
  • Kärnfysik: Atomkärnans egenskaper. Alfa-, beta- och gammasönderfall. Kärnreaktioner. Samhälleliga och etiska bedömningar.
  • Partikelfysik: Standardmodellen för partikelfysik. Feynmandiagram för att illustrera processer och uppskatta tvärsnitt.
  • Astrofysik och kosmologi: vår plats i universum, något om stjärnor, galaxer och andra astronomiska objekt och kosmisk strålning. Det tidiga universum, grundämnenas uppkomst, mörk materia och mörk energi.
Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Fysik

Fysik

Fysik är vetenskapen som beskriver naturfenomen som sträcker sig från materiens allra minsta beståndsdelar till de absolut största strukturerna i universum. Det är den moderna fysikens upptäckter som ligger bakom framstegen inom en rad områden som elektronik och datorteknik, materialfysik, medicinsk diagnostik och behandlingsteknik samt energiforskning. Fysikstudier vid Stockholms universitet öppnar möjligheter för dig som få andra utbildningar. Du tränas i att tillämpa fysikens lagar inom avancerad problemlösning och att utveckla och värdera ny kunskap. I utbildningen erbjuds du kurser inom grundläggande fysik och matematik. Teori varvas med praktiska övningar och i övningslaboratoriet granskas fysikens lagar kritiskt. Efter de grundläggande kurserna specialiserar du dig mot någon av de tre inriktningarna: biofysik, fysik eller miljövetenskap. Vid fysikinriktningen fördjupas dina kunskaper inom framför allt den moderna fysiken. I biofysikinriktningen kompletterar du med kurser i biokemi medan inriktningen mot miljövetenskap lägger fokus på den fysik som är mest relevant inom miljöområdet, till exempel aerosolfysik och energi.

ARBETSMARKNAD Efter en universitetsutbildning i fysik öppnas en stor arbetsmarknad för dig i Sverige, men också internationellt. En bred utbildning inom fysikens kärnområden är alltid efterfrågad inom bioteknik, informationsteknik, elektronik, processutveckling, miljöteknik och inom många andra högteknologiska verksamheter. På institutionen för fysik vid Stockholms universitet finns många intressanta och spännande områden att välja mellan om du vill satsa på forskning.

EXAMEN su.se/examen

Fysik

Kurstillfällen

HT 2018

Studietakt 50 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Högskolepoäng (upp till 225).

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Övrig information: Sista anmälningsdag 16 april.

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 17500 SEK
Hela kursen/programmet: 17500 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-47218