Bergman i backspegeln: mellan konstarter och medier, 7.5 hp

Avancerad nivå

Beskrivning

The course offers a reappraisal of Ingmar Bergman’s work in various arts and media and their interrelations. Thus the course explores the concepts of interartiality and intermediality as focal points for approaching Bergman’s body of work and its …

The course offers a reappraisal of Ingmar Bergman’s work in various arts and media and their interrelations. Thus the course explores the concepts of interartiality and intermediality as focal points for approaching Bergman’s body of work and its appropriations and intertexts. Special attention is awarded ongoing research in the Ingmar Bergman Archive.

On completion of the course, students should have aquired:
  • an enhanced knowledge of Swedish film and televison culture in general and Ingmar Bergman’s work in particular
  • an advanced familiarity with interartiality and intermediality as concepts and fields of study
  • an ability to evaluate and formulate research questions within this particular domain of film studies.
Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för mä…

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Mer om Kultur och historia

Ämne

Filmvetenskap

Filmvetenskap

Filmen, med dess drygt hundraåriga historia, är ett förhållandevis ungt medium, och filmvetenskap är ett ännu yngre akademiskt ämne. Det betyder att mycket av forskningen är dagsaktuell. Likaså är ämnet tvärvetenskapligt, vilket innebär att vi ser på filmen ur många olika perspektiv. Inom filmvetenskap får du redskap för att analysera mediesituationen främst ur ett humanistiskt perspektiv. är för oss ett vitt begrepp, som inte bara innefattar biografvisad film (även om sådana upptar en stor del av vår forskning och undervisning), utan även television och digitala medier. Vi studerar de rörliga bildmediernas historia, teori, estetik och funktion. Även om vi är ett humanistiskt ämne analyserar vi även exempelvis deras ekonomiska och teknologiska aspekter. Det ger insikt i komplexiteten hos rörliga bilder, men också stora möjligheter till specialisering utifrån egna intressen. Kursutbudet är brett med kurser på grundnivå och avancerad nivå. Du har möjlighet att läsa alltifrån fem veckor till två år om du väljer kurser eller program. De flesta filmintresserade börjar läsa våra två grundkurser Filmvetenskap I, 30 hp en termin med det mesta av filmens och den rörliga bildens historia, följt av Filmvetenskap II, 30 hp en termins fortsättning med fördjupning av ämnet. Därefter kan du läsa vidare på kandidatnivå och fortsätta upp till avancerad nivå. Du kommer att ha många möjligheter att välja det som passar dig och intresserar dig.

ARBETSMARKNAD Kurserna ger en bred teoretisk grund för den som söker ett yrke med kreativa eller administrativa uppgifter inom film, TV, information etc., liksom för den som vill satsa på en humanistisk forskarkarriär.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med filmvetenskap som huvudområde ska du läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet (Filmvetenskap I och II 30 hp samt Filmvetenskap kandidatkurs) tillsammans med kurser om 90 hp i valfria ämnen.

Filmvetenskap

Kurstillfällen

Det finns inga tillfällen.