Trafik och miljö, 15 hp

Grundnivå

Beskrivning

Kursen handlar om trafikens påverkan på miljö och hälsa. Nationella miljömål som påverkas av trafiken tas som utgångspunkt. Tekniska lösningar för att minska trafikens miljöpåverkan behandlas liksom alternativa lösningar för att minska transportb…

Kursen handlar om trafikens påverkan på miljö och hälsa. Nationella miljömål som påverkas av trafiken tas som utgångspunkt. Tekniska lösningar för att minska trafikens miljöpåverkan behandlas liksom alternativa lösningar för att minska transportbehovet. I kursen ingår en teoretisk del där representanter för myndigheter och miljöorganisationer som arbetar med trafikfrågor medverkar samt ett större projektarbete.

Läs hela beskrivningen

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för naturgeografi www.natgeo.su.se
Länk till utbildningens webbsida

Kurstillfällen

Det finns inga tillfällen.