Klimatvariationer, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 25%
Studietid Dag
Studieform Distans via Internet
Undervisningsspråk Engelska
Kurskod GE4021

Kursplan

Särskild behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp (GE2011) eller Tellus III, 7,5 hp (GG4034) eller Geografi III, 30 hp (GE 5001).

Beskrivning

Kursen behandlar de naturliga och antropogena processer som styr klimatet på jorden samt klimatets variation med tiden.

Kursen behandlar:

• teorier om klimatvariationer på olika tidsskalor

• teorier om klimatets styrmekanismer och återkop…

Kursen behandlar de naturliga och antropogena processer som styr klimatet på jorden samt klimatets variation med tiden.

Kursen behandlar:

• teorier om klimatvariationer på olika tidsskalor

• teorier om klimatets styrmekanismer och återkopplingsmekanismer

• naturliga klimatarkiv

• människans påverkan på klimatet

Kursen ges på engelska.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Geovetenskap och biogeovetenskap

Geovetenskap och biogeovetenskap

Geovetenskap är läran om planeten jorden. Som geovetare studerar du processer som verkar i berget, luften och vattnet och på jordens yta med ett tidsperspektiv från millisekunder till hundratals miljoner år. Som geovetare studerar du också vårt föränderliga klimat, naturens kretslopp och hur olika processer påverkar det samhälle vi lever i idag. Du lär dig att se samband i naturen och vad som händer när människan påverkar sin livsmiljö. Dina kunskaper som geovetare är viktiga vid till exempel geovetenskapliga riskanalyser, prospektering av naturresurser, anläggningsarbeten, miljöutredningar, och samhällsplanering. Du läser geovetenskap vid Institutionen för naturgeografi och vid Institutionen för geologiska vetenskaper.

Biogeovetenskap är en tvärvetenskaplig miljöutbildning som inriktar sig mot naturvård och de miljökonsekvenser som blir följden av människans utnyttjande av naturens resurser. Du lär dig se och förstå samspel i naturen och hur vi människor påverkar den. Biogeovetenskap ger dig en bred kunskapsbas som bygger på fördjupade kunskaper inom geovetenskap (till exempel marklära, kvartärgeologi, klimat), och biologi (till exempel zoologi, botanik ekologi) samt natur och miljövård. Du läser biogeovetenskap vid Institutionen för naturgeografi och vid Institutionen för biologisk grundutbildning.

ARBETSMARKNAD Både geovetare och biogeovetare har en bred kompetens och är därför efterfrågade inom många olika arbetsområden. Som geovetare kan du arbeta med globala frågor som rör till exempel klimatförändringar, vattenförsörjning och naturkatastrofer, både i Sverige och utomlands. Du kan även arbeta med prospektering av geologiska naturresurser, både i den privata sektorn och i statliga myndigheter. Biogeovetenskap öppnar vägarna för flera spännande arbeten inom till exempel naturvård, konsultverksamhet inom natur och miljö, hållbar utveckling, miljöteknik och samhällsplanering. Vanliga arbetsplatser för både geovetare och biogeovetare är också kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter eller organisationer där du ofta arbetar inom miljöområdet. Arbetsmarknaden innefattar både den terrestra och marina sektorn.

EXAMEN För att få en Naturvetenskaplig kandidatexamen med geovetenskap som huvudområde kan du läsa följande program:

  • Kandidatprogram i geovetenskap (finns även på distans)

För huvudområdet biogeovetenskap gäller följande program:

  • Kandidatprogram i biogeovetenskap
Geovetenskap och biogeovetenskap

Kurstillfällen

HT 2018

Studietakt 25 %
Studietid Dag
Studieform Distans via Internet
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Högskolepoäng (upp till 225).

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Antal obligatoriska fysiska sammankomster: 0

Ytterligare information om utbildningen:
https://www.natgeo.su.se/utbildning/alla-utbildningar/kurser/distansutbildning/klimatvariationer-7-5-hp-distanskurs-1.315381

Övrig information: Sista anmälningsdag 16 april.

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 17500 SEK
Hela kursen/programmet: 17500 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-58451