Geologi I, 15 hp

Grundnivå

Beskrivning

Kursen handlar om planeten Jordens olika system, geosfären, hydrosfären och atmosfären. Jordens plats i rymden, Jordens inre struktur, kontinenternas rörelser, mineral, olika typer av bergarter, naturkatastrofer, naturtillgångar och utveckling av …

Kursen handlar om planeten Jordens olika system, geosfären, hydrosfären och atmosfären. Jordens plats i rymden, Jordens inre struktur, kontinenternas rörelser, mineral, olika typer av bergarter, naturkatastrofer, naturtillgångar och utveckling av levande organismer.

Läs hela beskrivningen

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för geologiska vetenskaper www.geo.su.se
Länk till utbildningens webbsida

Kurstillfällen

Det finns inga tillfällen.