Geologiska risker, 15 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Kurskod GG4025

Kursplan

Beskrivning

En kurs om Jordens struktur, plattektonik och de geologiska katastrofer som orsakas av dessa rörelser (t.ex. jordbävningar, vulkanutbrott, tsunami och laharflöden). Kursen ger dig en djupare kunskap om dessa katastrofers orsaker och förlopp och mö…

En kurs om Jordens struktur, plattektonik och de geologiska katastrofer som orsakas av dessa rörelser (t.ex. jordbävningar, vulkanutbrott, tsunami och laharflöden). Kursen ger dig en djupare kunskap om dessa katastrofers orsaker och förlopp och möjligheten att prognosticera dessa geologiska risker.

Läs hela beskrivningen

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för geologiska vetenskaper www.geo.su.se
Länk till utbildningens webbsida

Kurstillfällen

Det finns inga tillfällen.