Masterprogram i dansvetenskap, 120 hp

Avancerad nivå

Beskrivning

Det tvååriga masterprogrammet ges i samarbete med Köpenhamns Universitet och Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim. Programmet erbjuder bland annat fördjupningsstudier i dansanalys, danshistoria, dansantropologi och kultur…

Det tvååriga masterprogrammet ges i samarbete med Köpenhamns Universitet och Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim. Programmet erbjuder bland annat fördjupningsstudier i dansanalys, danshistoria, dansantropologi och kulturteori med fokus på studier av kroppen. Programmet har fyra programobligatoriska kurser om sammanlagt 60 hp, dessutom tillkommer 2 fakultetsobligatoriska kurser. Förutom detta tillkommer 1-2 valbara kurser om sammanlagt 15 hp, samt en obligatorisk, examensgivande kurs om 30 hp.Undervisning som bedrivs på engelska och de nordiska språken sker i form av fyra intensivkurser om 1 vecka vardera vid respektive partneruniversitet. Programmet har starttermin i Trondheim 2016.

Läs hela beskrivningen

Utbildningstillfällen

Det finns inga tillfällen.