Masterprogram i barns språkutveckling, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska / Engelska
Programkod HLBSA

Utbildningsplan

Särskild behörighet
Kandidatexamen i lingvistik, psykologi eller kognitionsvetenskap (inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng) samt minst 60 högskolepoäng allmän språkvetenskap. Alternativt logopedexamen. Engelska 6, Svenska 3.

Beskrivning

Inom ramen för Masterprogrammet i barns språkutveckling fördjupar studenten sina språkvetenskapliga kunskaper inom språkutveckling i allmänhet och barns språkutveckling i synnerhet, liksom i olika metodologiska ansatser inom området barns språkutv…

Inom ramen för Masterprogrammet i barns språkutveckling fördjupar studenten sina språkvetenskapliga kunskaper inom språkutveckling i allmänhet och barns språkutveckling i synnerhet, liksom i olika metodologiska ansatser inom området barns språkutveckling. Tyngd läggs vid att studenten utvecklar sitt vetenskapliga förhållningssätt och sin förmåga till självständig analys, och övar att kommunicera sitt arbete både skriftligt och muntligt. Praktiskt tränar studenten detta genom t.ex. mindre projektuppgifter och seminariepresentationer. Programmet ger djupgående kunskaper och färdigheter inom området barns språkutveckling, och det ger behörighet till utbildning på forskarnivå i lingvistik. Det kan även tjäna som grund för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till barns språkutveckling. Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier (120 hp) och består av obligatoriska kurser (45 hp) och valbara kurser (45 hp), samt examensarbete för masterexamen (30 hp). Varje termin innefattar normalt fyra delkurser om 7,5 hp. S.k. mitterminsgräns tillämpas och innebär att två delkurser om 7,5 hp läses parallellt under varje halvtermin. Undantag från tillämpning av mitterminsgräns kan göras för vissa färdighetskurser och valbara kurser lästa vid annan fakultet eller annat lärosäte. Av valbara kurser om 45 hp skall minst 15 hp läsas inom utbildningens huvudområde och 15 hp inom ett annat huvudområde. Under termin tre läses två färdighetskurser om sammanlagt 15 hp. Kursen “Avancerad akademisk engelska” kan kategoriseras antingen som “färdighetskurs” eller som “valbar kurs”. Kurser väljs i samråd med programansvarig. Examensarbetet för masterexamen utgör en termins arbete om 30 hp. Möjlighet finns att inkludera utlandsstudier och praktik inom ramen för programmet, och programmet erbjuder också möjlighet att efter två terminer avsluta studierna med filosofie magisterexamen.

Läs hela beskrivningen

Utbildningstillfällen

HT 2017

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska, engelska.

Urval: Högskolepoäng (upp till 270).

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.ling.su.se

Övrig information: Sista anmälningsdag 16 april.

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 45000 SEK
Hela kursen/programmet: 180000 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-20113