Masterprogram i filmvetenskap, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Programkod HMOVO

Utbildningsplan

Information om kursen/programmet på annat språk

Särskild behörighet
Filosofie kandidatexamen i filmvetenskap, inklusive examensarbete om lägst 15 hp samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Beskrivning

Program and application information

The two-year Master’s Programme in Cinema Studies provides students with advanced knowledge, critical …

Program and application information

The two-year Master’s Programme in Cinema Studies provides students with advanced knowledge, critical approaches, and a wide range of perspectives concerning moving images and the field of screen cultures in their ongoing transitions. Past and present configurations of moving images are studied historically, aesthetically, and as cultural phenomena and practices. The field itself, Cinema Studies, is critically examined as new media formats and convergence culture offer novel scholarly challenges in addition to the discipline’s classical concerns. The courses are mainly taught by section staff, but from time to time international scholars participate.

The language of instruction is English.

The Programme consists of two core courses focusing on theories, historiographies, methods, and research skills; students are encouraged to complete these courses during their first year of study. In addition, the compulsory courses “English for Academic Research” and “Scientific Methods and Research Ethics” are organized within the Faculty of Humanities. Finally, students are offered optional courses in key areas of expertise (equivalent to 30 credits/hp minimum) in Cinema Studies. One of the optional courses per academic year focuses on aspects of Swedish or Nordic cinema. A major research paper (thesis) is completed year two.

The Programme features syllabus-based courses, individual supervision of thesis work, and theses-in-progress seminars. Students may complement their degree with courses offered at master’s level by other departments or by partner universities. The Programme is supported by the resources of the Swedish Film Institute, the National Library of Sweden, the Ingmar Bergman Foundation, Stockholm-based museums, libraries, and archives, and may lead to doctoral studies, creative, administrative and/or policy-making careers in film, television, publishing, and archives.

Selection and selection criteria

Please see our website for details on the application process:

Program and application information

The language of instruction is English.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för mä…

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Mer om Kultur och historia

Ämne

Filmvetenskap

Filmvetenskap

Filmen, med dess drygt hundraåriga historia, är ett förhållandevis ungt medium, och filmvetenskap är ett ännu yngre akademiskt ämne. Det betyder att mycket av forskningen är dagsaktuell. Likaså är ämnet tvärvetenskapligt, vilket innebär att vi ser på filmen ur många olika perspektiv. Inom filmvetenskap får du redskap för att analysera mediesituationen främst ur ett humanistiskt perspektiv. är för oss ett vitt begrepp, som inte bara innefattar biografvisad film (även om sådana upptar en stor del av vår forskning och undervisning), utan även television och digitala medier. Vi studerar de rörliga bildmediernas historia, teori, estetik och funktion. Även om vi är ett humanistiskt ämne analyserar vi även exempelvis deras ekonomiska och teknologiska aspekter. Det ger insikt i komplexiteten hos rörliga bilder, men också stora möjligheter till specialisering utifrån egna intressen. Kursutbudet är brett med kurser på grundnivå och avancerad nivå. Du har möjlighet att läsa alltifrån fem veckor till två år om du väljer kurser eller program. De flesta filmintresserade börjar läsa våra två grundkurser Filmvetenskap I, 30 hp en termin med det mesta av filmens och den rörliga bildens historia, följt av Filmvetenskap II, 30 hp en termins fortsättning med fördjupning av ämnet. Därefter kan du läsa vidare på kandidatnivå och fortsätta upp till avancerad nivå. Du kommer att ha många möjligheter att välja det som passar dig och intresserar dig.

ARBETSMARKNAD Kurserna ger en bred teoretisk grund för den som söker ett yrke med kreativa eller administrativa uppgifter inom film, TV, information etc., liksom för den som vill satsa på en humanistisk forskarkarriär.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med filmvetenskap som huvudområde ska du läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet (Filmvetenskap I och II 30 hp samt Filmvetenskap kandidatkurs) tillsammans med kurser om 90 hp i valfria ämnen.

Filmvetenskap

Utbildningstillfällen

HT 2018

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, personligt motivationsbrev, referensbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.ims.su.se/english/education/programmes/master-s-programme-in-cinema-studies

Övrig information: Sista anmälningsdatum 16 april.

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 45000 SEK
Hela kursen/programmet: 180000 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-18803

HT 2018

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, personligt motivationsbrev, referensbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.ims.su.se/english/education/programmes/master-s-programme-in-cinema-studies

Övrig information: Anmälan senast den 15 januari..

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 45000 SEK
Hela kursen/programmet: 180000 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-18804