Språkkonsultprogrammet, 180 hp

Grundnivå

Beskrivning

Dagens informationssamhälle ställer stora krav på hur vi kommunicerar. Därför efterfrågas alltmer olika typer av kommunikationsexperter. Språkkonsultprogrammet utbildar konsulter i svenska språket. Sådana konsulter arbetar vid myndigheter, i organ…

Dagens informationssamhälle ställer stora krav på hur vi kommunicerar. Därför efterfrågas alltmer olika typer av kommunikationsexperter. Språkkonsultprogrammet utbildar konsulter i svenska språket. Sådana konsulter arbetar vid myndigheter, i organisationer och företag, men de kan också vara egna företagare. De arbetar ofta tillsammans med specialister av olika slag för att skriva texter som ska kunna förstås av stora läsargrupper. De granskar texter, genomför utbildningar och utformar informationsmaterial och fungerar ibland som projektledare. I utbildningen får du lära dig att lösa kommunikativa problem. Du tränar upp din egen uttrycksförmåga, både i tal och skrift. Du lär dig att analysera texter och vilka faktorer som försvårar respektive underlättar förståelsen av texter. För att klara detta behöver du goda kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad, liksom om hur språkbruket skiftar i olika situationer, beroende på bl.a. mottagare och syfte. Du måste också veta en hel del om det svenska språksamhället och den svenska språkpolitiken. Du behöver kunskaper om språkriktighetsfrågor, och du måste ha förmågan att förmedla dina kunskaper till uppdragsgivare och kursdeltagarare. Därför innehåller utbildningen bl. a. särskilda moment i grammatik, textanalys, språksociologi, språkpsykologi, pedagogik, retorik, normering, språkteknologi, projektledning, översättning samt svenska som andraspråk. Teori och praktik kombineras genomgående, och fyra praktikperioder ingår. Ytterligare upplysningar lämnas av studievägledaren i nordiska språk. OBS! Behörighetskravet kommer att utökas till Engelska B vid nästa antagning, som sker till ht-11.

Läs hela beskrivningen

Utbildningstillfällen

Det finns inga tillfällen.