Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska / Svenska
Särskild behörighet
Filosofie kandidatexamen eller lärarexamen, 90 hp i svenska som andraspråk och ett examensarbete/självständigt arbete om 15 hp inom den valda inriktningen eller annat för inriktningen relevant ämne. Svenska 3 och Engelska 6 eller motsvarande.

Beskrivning

Du som väljer inriktningen svenska som andraspråk fördjupar dina kunskaper om inlärning, utveckling och användning av svenska ur ett andraspråksperspektiv hos barn och vuxna, lärande på ett andraspråk och på flera språk, psykolingvistiska och soci…

Du som väljer inriktningen svenska som andraspråk fördjupar dina kunskaper om inlärning, utveckling och användning av svenska ur ett andraspråksperspektiv hos barn och vuxna, lärande på ett andraspråk och på flera språk, psykolingvistiska och sociolingvistiska aspekter av tvåspråkighet, litteracitet hos flerspråkiga och andraspråksanvändare, bedömning av språkutveckling, andraspråksanvändning på arbetsplatser och i samhället samt frågor om undervisning. Inriktningen är ett samarbete mellan Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet med Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Yrkesliv: Inriktningen svenska som andraspråk förbereder dig för arbete inom många sektorer av arbetsmarknaden, t.ex. inom skola och utbildning, samt inom förvaltningar, organisationer och företag. Den förbereder även för forskarutbildning.

Läs hela beskrivningen

Utbildningstillfällen

HT 2017

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska, svenska.

Urval: Uppsatsarbetets kvalitet/inriktning samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.ling.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/program/masterprogram-i-sprakvetenskap

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 45000 SEK
Hela kursen/programmet: 180000 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-20074