Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod HSPPO
Inriktningskod TYSP

Utbildningsplan

Beskrivning

Inom inriktningen typologi och språklig mångfald studeras olika lingvistiska aspekter av mänskligt språk med ett fokus på hur språk varierar. Detta sker genom kurser specifika för inriktningen (t ex språktypologi, fältlingvistik, språkteori), kurs…

Inom inriktningen typologi och språklig mångfald studeras olika lingvistiska aspekter av mänskligt språk med ett fokus på hur språk varierar. Detta sker genom kurser specifika för inriktningen (t ex språktypologi, fältlingvistik, språkteori), kurser gemensamma för alla inriktningar (språket i bruk, datorlingvistik för språkvetare) samt genom utbudet av valbara kurser. Utbildningen avslutas med en uppsats om 30 hp där studenten med hjälp av en handledare ges möjlighet att själv utforma och genomföra en vetenskaplig studie.

Läs hela beskrivningen