Masterprogram i tolkning, 120 hp

Avancerad nivå

Beskrivning

Masterprogrammet i tolkning startar ht 16 och ges med två inriktningar: Inriktning Konferenstolkning vänder sig till dig som vill bli konferenstolk eller till dig som vill gå färdighetskurser i konferenstolkning och därefter fördjupa dig teore…

Masterprogrammet i tolkning startar ht 16 och ges med två inriktningar: Inriktning Konferenstolkning vänder sig till dig som vill bli konferenstolk eller till dig som vill gå färdighetskurser i konferenstolkning och därefter fördjupa dig teoretiskt i översättningsvetenskap, det vill säga forskning om tolkning och översättning. Du som vill bli konferenstolk, utan att därefter fördjupa dig i översättningsvetenskap, kan efter två terminers studier, med godkänt resultat på de två första terminernas kurser och godkänt muntligt slutprov, avbryta studierna och få ett intyg på genomgången konferenstolkutbildning. Intyget ger dig möjlighet att genomgå ackrediteringsprovet till konferenstolk i Bryssel. För att kunna gå programmet med inriktning Konferenstolkning måste du bli godkänd på ett antagningsprov och ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska samt mycket goda kunskaper i antingen franska eller tyska. Inriktning Tolkning vänder sig till dig som gått utbildningar i tolkning på kandidatnivå och som vill fördjupa dig både teoretiskt och praktiskt i tolkning inom svensk vård, omsorg och rättsväsende. Du som går programmet med inriktning Tolkning har möjlighet att göra en etappavgång för filosofie magisterexamen efter ett års studier, med ett examensarbete på 15 hp. Masterprogrammet i tolkning omfattar fyra terminers studier, där teoretiska moment varvas med praktiska moment. Du får djupgående kunskaper om och färdigheter i tolkning. Vidare ger programmet behörighet för forskarutbildning i översättningsvetenskap, och det kan också tjäna som förberedelse för forskarutbildning inom andra språkvetenskapliga ämnen eller för kommande yrkesverksamhet inom tolkning.

Läs hela beskrivningen

Utbildningstillfällen

Det finns inga tillfällen.