Masterprogram i tolkning, inriktning tolkning, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod HTOLO
Inriktningskod HTTO

Utbildningsplan

Beskrivning

Masterprogram i tolkning, inriktning tolkning vänder sig till dig som gått utbildningar i tolkning på kandidatnivå och som vill fördjupa dig främst teoretiskt, men även praktiskt, i tolkning inom svensk vård, omsorg och rättsväsende. Masterprogram…

Masterprogram i tolkning, inriktning tolkning vänder sig till dig som gått utbildningar i tolkning på kandidatnivå och som vill fördjupa dig främst teoretiskt, men även praktiskt, i tolkning inom svensk vård, omsorg och rättsväsende. Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier, där teoretiska moment varvas med praktiska moment. Du får djupgående kunskaper om och färdigheter i tolkning. Vidare ger programmet behörighet för forskarutbildning i översättningsvetenskap, och det kan också tjäna som förberedelse för forskarutbildning inom andra språkvetenskapliga ämnen eller för kommande yrkesverksamhet inom tolkning. Du som går programmet med inriktning tolkning har möjlighet att göra en etappavgång för filosofie magisterexamen efter ett års studier, med ett examensarbete på 15 hp.

Läs hela beskrivningen

Utbildningstillfällen

Det finns inga tillfällen.