Utbildning i det mångkulturella samhället, 15 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Kurskod IPG100

Kursplan

Särskild behörighet
Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 4 eller A4 med undantag för Matematik C och Samhällskunskap A eller Matematik 2a alt 2b alt 2c alt 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2)

Beskrivning

Denna kurs introducerar deltagarna till studiet av kulturell mångfald i samhället och den konsekvens detta har för hur vi förstår utbildning. Kursen behandlar frågeställningar rörande ras, etnicitet, språk, religion och genus mot bakgrund av demok…

Denna kurs introducerar deltagarna till studiet av kulturell mångfald i samhället och den konsekvens detta har för hur vi förstår utbildning. Kursen behandlar frågeställningar rörande ras, etnicitet, språk, religion och genus mot bakgrund av demokrati och mänskliga rättigheter.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Internationell och jämförande pedagogik

Internationell och jämförande pedagogik

Genom studier i internationell och jämförande pedagogik får du en stark teoretisk och empirisk bas för att studera utbildning i en snabbt föränderlig global kontext. Studier i ämnet ger ökad förståelse för hur sociala, politiska och ekonomiska aspekter påverkar utbildningssystem inom olika länder och regioner samt vilka faktorer som kan bidra till en förbättrad utbildning. Utbildningsfrågor behandlas ämnesövergripande och kulturöverskridande samt ur ett utvecklingsperspektiv. Du kommer specifikt att få förvärva och öka dina kunskaper och analytiska färdigheter inom utbildningspolitik, utbildningsplanering, utbildningsledning, reformarbete och utvärdering genom att utgå från internationella, globala och jämförande perspektiv. Eftersom program och kurser inom ämnet ges på engelska är goda kunskaper i språket en förutsättning för att kunna antas.

ARBETSMARKNAD Studenter som tagit examen hos oss arbetar till exempel med utbildningsfrågor i olika typer av organisationer, både nationella och internationella och både inom offentlig sektor och inom NGO: s. Vi har studenter som arbetar med frågor kring utbildningsplanering, policy och utredning. Några arbetar med internationella frågor inom högre utbildning och andra har gått vidare till forskarutbildning.

EXAMEN su.se/examen

Internationell och jämförande pedagogik

Kurstillfällen

HT 2018

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Betyg 34%, högskoleprov 33%, högskolepoäng 33%. (Fr.o.m. ht12)

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Övrig information: Anmälan senast den 15 januari..

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 22500 SEK
Hela kursen/programmet: 22500 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-34013

HT 2018

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Betyg 34%, högskoleprov 33%, högskolepoäng 33%. (Fr.o.m. ht12)

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Övrig information: Sista anmälningsdatum 16 april.

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 22500 SEK
Hela kursen/programmet: 22500 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-34014

VT 2019

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Betyg 34%, högskoleprov 33%, högskolepoäng 33%. (Fr.o.m. ht12)

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Övrig information: Anmälan senast den 15 augusti..

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 22500 SEK
Hela kursen/programmet: 22500 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-34238

VT 2019

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Betyg 34%, högskoleprov 33%, högskolepoäng 33%. (Fr.o.m. ht12)

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Övrig information: Sista anmälningsdag 15 oktober.

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 22500 SEK
Hela kursen/programmet: 22500 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-34239