Oorganisk kemi, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Kurskod KZ4004

Kursplan

Beskrivning

Kursen ger en översikt över de grundläggande begreppen inom oorganisk kemi, molekylers och jonartade kristallers bindningsförhållanden, Lewis syra-bas begrepp samt modeller som hård-mjuk, och hur enklare kemiska reaktioner kan beskrivas utifrån de…

Kursen ger en översikt över de grundläggande begreppen inom oorganisk kemi, molekylers och jonartade kristallers bindningsförhållanden, Lewis syra-bas begrepp samt modeller som hård-mjuk, och hur enklare kemiska reaktioner kan beskrivas utifrån dessa syra-basbegrepp. Vidare behandlas aspekter av övergångsmetall-komplex; struktur och jämvikt.

Läs hela beskrivningen

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för material- och miljökemi www.mmk.su.se
Länk till utbildningens webbsida

Kurstillfällen

Det finns inga tillfällen.